Cenu pagasta Vainu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000332

Adrese:

Parka iela 4, Brankas, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3042

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63057074 @ 63057827
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Ozolnieku novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Jelgavas novads
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Sproģe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1353

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

106A

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Izraksts no Jelgavas zonālā valsts arhīva: Jelgavas rajona Cenu ciema DDP izpildkomitejas dokumentos sākot ar 1950. gadu sēžu protokolos ir redzamas atskaites un ziņojumi par Cenu ciema 1. bibliotēkas darbu, bet lēmuma par bibliotēkas dibināšanu nav.

Darbība:

Pašvaldības publiskā bibliotēka, pieejama pieaugušajiem un bērniem, apkalpo Branku ciema un apkārtējo viensētu iedzīvotājus. Bibliotēkā pieejamas grāmatas, preses izdevumi,internets, datori.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 19:00
Piektdiena 08:00 13:30
Papildu informācija:

Trešdiena- metodiskā diena; Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
3. Grāmatu un periodikas izsniegšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, datorizdrukas Melnbaltā - EUR 0.08
2. Kopēšana, datorizdrukas Krāsainā - EUR 0.21- 0.62 Atkarīgs no krāsu aizpildījuma
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

68

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

204

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

85

Pārējie:

119

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2667

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2059

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

608

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6130

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1200

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4791
Seriālizdevumi 1336
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 980

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 34
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 26

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

533

Izslēgto dokumentu kopskaits:

403

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

7679

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 200 141 6085
Seriālizdevumi 333 262 1591
Audiovizuālie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 27 4 282

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1