Cenu pagasta Vainu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000332

Adrese:

Parka iela 4, Brankas, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3042

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63057074 @ 63057827
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Ozolnieku novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Jelgavas novads
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Sproģe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1353

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

106A

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Izraksts no Jelgavas zonālā valsts arhīva: Jelgavas rajona Cenu ciema DDP izpildkomitejas dokumentos sākot ar 1950. gadu sēžu protokolos ir redzamas atskaites un ziņojumi par Cenu ciema 1. bibliotēkas darbu, bet lēmuma par bibliotēkas dibināšanu nav.

Darbība:

Pašvaldības publiskā bibliotēka, pieejama pieaugušajiem un bērniem, apkalpo Branku ciema un apkārtējo viensētu iedzīvotājus. Bibliotēkā pieejamas grāmatas, preses izdevumi,internets, datori.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 19:00
Piektdiena 08:00 13:30
Papildu informācija:

Trešdiena- metodiskā diena; Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
3. Grāmatu un periodikas izsniegšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, datorizdrukas Melnbaltā - EUR 0.08
2. Kopēšana, datorizdrukas Krāsainā - EUR 0.21- 0.62 Atkarīgs no krāsu aizpildījuma
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

68

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

226

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

87

Pārējie:

139

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2316

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2312
Pieaugušie 1628
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 684
Virtuālais apmeklējums 4
Datubāzu apmeklējums 4
Abonētās 4

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6020

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

977

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 6016
Grāmatas 4501
Seriālizdevumi 1515
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 4
Datubāzes (skaits) 4
Abonētās 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1009

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 64
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 29
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 35

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

520

Izslēgto dokumentu kopskaits:

910

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

7289

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 518 910 7287
Grāmatas 186 91 6180
Seriālizdevumi 332 819 1104
Audiovizuālie resursi 3
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 2
Datubāzes (skaits) 2 2
Abonētās 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 32 9 305

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1