Cenu pagasta Ānes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000334

Adrese:

Celtnieku iela 12B, Āne, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3043

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63055605 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas novads
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Ozolnieku novada kopkatalogs
Sociālie tīkli Ānes bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jevgēnija Noreiko

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1351

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

114B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

28.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1962

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1962.gadā kā celtniecības keramikas rūpnīcas „Spartaks" arodbiedrības bibliotēka. No 2008.gada Ānes bibliotēka atrodas Ānes kultūras nama telpās.

Darbība:

Bibliotēkas grāmatu krājums, dažādi preses izdevumi ļauj iedzīvotājiem gūt plašu informāciju viņus interesējošās jomās. Daudz tiek izmantota bibliotēkas piedāvātā iespēja iedzīvotājiem internetā ērti un ātri apmaksāt rēķinus, meklēt un atrast darba piedāvājumus, kā arī sazināties dažādos sociālos tīklos. Šim nolūkam apmeklētājiem bibliotēkā ir 3 brīvpieejas datori. Drukāšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumi iespējami, izmantojot bibliotēkas printeri un multifunkcionālo iekārtu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00 pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30
Otrdiena 08:00 17:00 pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30
Trešdiena 08:00 17:00 pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30
Ceturtdiena 08:00 17:00 pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30
Piektdiena 08:00 15:30 pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Bibliotēkas pamatpakalpojumi Iespieddarbu izsniegšana, datoru un interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Melnbalta kopēšana vai datorizdruka no bibliotēkas krājuma Krāsaina teksta kopēšana vai datorizdruka(pilns lapas aizpildījums) no bibliotēkas krājuma A4 formāta lapa vienpusēji/divpusēji - EUR 0.08/0.15 A4 formāta lapa vienpusēji/divpusēji - EUR 0.62/1.23
2 Melnbalta kopēšana vai datorizdruka no apmeklētāju dokumentiem Krāsaina teksta kopēšana vai datorizdruka(pilns lapas aizpildījums) no apmeklētāju dokumentiem A4 formāta lapa vienpusēji/divpusēji - EUR 0.10/0.18 A4 formāta lapa vienpusēji/divpusēji - EUR 0.75/1.49
3 Skenēšana A4 formāta lapa - EUR 0.10
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Jelgavas novads
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

58,26

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

249

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

51

Pārējie:

198

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3210

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2816

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

394

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4365

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

364

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2306
Seriālizdevumi 2059
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 449

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 68
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 46
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 22

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

709

Izslēgto dokumentu kopskaits:

439

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

8250

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 202 61 5668
Seriālizdevumi 507 378 2579
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 44 2 1163

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1