Cenu pagasta Ānes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000334

Adrese:

Celtnieku iela 12B, Āne, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3043

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63055605 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas novads
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Ozolnieku novada kopkatalogs
Sociālie tīkli Ānes bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jevgēnija Noreiko

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1351

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

114B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

28.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1962

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1962.gadā kā celtniecības keramikas rūpnīcas „Spartaks" arodbiedrības bibliotēka. No 2008.gada Ānes bibliotēka atrodas Ānes kultūras nama telpās.

Darbība:

Bibliotēkas grāmatu krājums, dažādi preses izdevumi ļauj iedzīvotājiem gūt plašu informāciju viņus interesējošās jomās. Daudz tiek izmantota bibliotēkas piedāvātā iespēja iedzīvotājiem internetā ērti un ātri apmaksāt rēķinus, meklēt un atrast darba piedāvājumus, kā arī sazināties dažādos sociālos tīklos. Šim nolūkam apmeklētājiem bibliotēkā ir 3 brīvpieejas datori. Drukāšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumi iespējami, izmantojot bibliotēkas printeri un multifunkcionālo iekārtu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00 pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 13.00
Otrdiena 08:00 17:00 pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 13.00
Trešdiena 08:00 17:00 pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 13.00
Ceturtdiena 08:00 17:00 pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 13.00
Piektdiena 08:00 15:30 pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Bibliotēkas pamatpakalpojumi Iespieddarbu izsniegšana, datoru un interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Melnbalta kopēšana vai datorizdruka no bibliotēkas krājuma Krāsaina teksta kopēšana vai datorizdruka(pilns lapas aizpildījums) no bibliotēkas krājuma A4 formāta lapa vienpusēji/divpusēji - EUR 0.08/0.15 A4 formāta lapa vienpusēji/divpusēji - EUR 0.62/1.23
2 Melnbalta kopēšana vai datorizdruka no apmeklētāju dokumentiem Krāsaina teksta kopēšana vai datorizdruka(pilns lapas aizpildījums) no apmeklētāju dokumentiem A4 formāta lapa vienpusēji/divpusēji - EUR 0.10/0.18 A4 formāta lapa vienpusēji/divpusēji - EUR 0.75/1.49
3 Skenēšana A4 formāta lapa - EUR 0.10
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Jelgavas novads
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1071

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

58,26

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

301

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

74

Pārējie:

227

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

8439

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 4139
Pieaugušie 3541
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 598
Virtuālais apmeklējums 4300
Digitālie pakalpojumi 4200
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 4200
Datubāzu apmeklējums 100
Abonētās 100

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9031

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

437

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 4735
Grāmatas 2531
Seriālizdevumi 2204
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 4296
Citi digitāli resursi 4200
Datubāzes (skaits) 96
Abonētās 96
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 715
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 82
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 61
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 21

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

699

Izslēgto dokumentu kopskaits:

276

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

8673

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 697 276 8671
Grāmatas 203 42 5829
Seriālizdevumi 494 234 2839
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 0 2
Datubāzes (skaits) 2 0 2
Abonētās 2 0 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 78 3 1238

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1