Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000497

Adrese:

Sabiedriskais centrs, Puikule, Brīvzemnieku pag., Alojas nov., LV-4063

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64031001 @
Pagasta padomē 64031003
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Limbažu Galvenā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alojas novada dome
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Zarecka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000059813

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

19.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0258

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

494A

Akreditācijas datums:

22.12.2014

Akreditācijas termiņš:

21.12.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Darbība:

Nodrošināt informācijas pieejamību katram pagasta iedzīvotājam, intensīvi veicināt bērnu lasīšanu un tās kvalitāti. Sadarbība ar vecākiem, pedagogiem, pašvaldības iestādēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12- 13
Otrdiena 09:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12- 13
Trešdiena 09:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12- 13
Ceturtdiena 09:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12- 13
Piektdiena 09:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12- 13
Papildu informācija:

Katra mēneša otrā trešdiena- Metodiskā diena - bibliotēka slēgta; katra mēneša pēdējā ceturtdiena- Spodrības diena - bibliotēka slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajai datu bāzei Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai
2. Datori un internets Datoru un interneta pieslēguma un bezvadu iznterneta bezmaksas izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana no bibliotēkas materiāliem A4 formāts melnbalts no vienas puses EUR 0.07
2. Kopēšana no bibliotēkas materiāliem A4 formāts melnbalts no abām pusēm EUR 0.10
3. Kopēšana no klienta materiāla A4 formāts melnbalts no vienas puses EUR 0.08
4. Kopēšana no klienta materiāla A4 formāts melnbalts no abām pusēm EUR 0.14
5. Printera izdruka A4 formāts melnbalts no bibliotēkas materiāliem EUR 0.11
6. Printera izdruka A4 formāts melnbalts no klienta materiāla EUR 0.14
7. Printera izdruka A4 formāts krāsains EUR 0.34
8. Skenēšana Formāts A4 - 1 lpp. EUR 0.17
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2006

Teritorijas kopējā platība (m2):

151

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

128

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

231

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

56

Pārējie:

175

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3771

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2992

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

779

Virtuālais apmeklējums:

540

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4262

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

264

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1762
Seriālizdevumi 2320
Pārējie dokumenti 180
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 244

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 31
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 13
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

441

Izslēgto dokumentu kopskaits:

151

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6938

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 231 151 5275
Seriālizdevumi 210 1663
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 31 15 711

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1