Brigu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000522

Adrese:

Briģu pamatskola, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22157652 @
Pagasta padomē 65729829
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Alla Dolgovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000079383

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0556

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

383A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

20.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1935

Sākums:

1935. g.

Darbība:

Brigu pagasta bibliotēka ir Ludzas novada Briģu pagasta pārvaldes struktūrvienība. Tā ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēkas sniegtos pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram bibliotēkas apmeklētājam (neatkarīgi no dzīves vietas, vecuma vai jebkādiem citiem nosacījumiem).

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 līdz 13:00.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datora lietošana
2. Interneta lietošana
3. Abonētās datu bāzes
4. Grāmatas un abonētā periodika
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopešana
2. Printešana
3. Skenēšana
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Teritorijas kopējā platība (m2):

7000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

113

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

100

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

70

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1450

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1045

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

405

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3100

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

200

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1800
Seriālizdevumi 1300
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 200

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 80
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 50
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 30

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

477

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

6568

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 6091 175 6266
Seriālizdevumi 302 302
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1164 75 1239

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

88

Tematiskie pasākumi:

13

Projektizstrāde:

1