Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012648

Adrese:

"Alejas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63754524 @ 63754524
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrīda Eihvalde

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0712900867

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.06.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1706

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.12.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3191

Akreditācijas datums:

01.02.2016

Akreditācijas termiņš:

02.02.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1850

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības, kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu un elektronisko izdevumu un citu izdevumu uzkrāšanu, sistematizēšanu, nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu Bikstu pamatskolas skolēniem, skolotājiem un citiem šajā skolā strādājošajiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 09:00
Pirmdiena 12:10 12:20
Pirmdiena 13:10 13:25
Trešdiena 08:30 09:00
Trešdiena 12:10 12:20
Trešdiena 13:30 14:20
Ceturtdiena 08:30 09:00
Ceturtdiena 12:10 12:20
Ceturtdiena 14:00 15:40
Piektdiena 08:30 09:00
Piektdiena 11:20 13:20
Piektdiena 14:00 14:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

55

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

129

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

110

Pārējie:

19

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4883

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

271

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4612

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2499

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1963

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1589
Seriālizdevumi 817
Audiovizuālie resursi 93
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1240

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

320

Izslēgto dokumentu kopskaits:

325

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

3787

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 256 266 3748
Seriālizdevumi 59 59
Audiovizuālie resursi 5 39
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 197 200 1242
Bērnu un jauniešu grāmatas 59 66 2509

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1