Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012648

Adrese:

"Alejas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63754524 @ 63754524
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēkas mājas lapā
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrīda Eihvalde

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0712900867

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.06.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1706

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.12.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

A_923

Akreditācijas datums:

20.01.2022

Akreditācijas termiņš:

19.01.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1850

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības, kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu un elektronisko izdevumu un citu izdevumu uzkrāšanu, sistematizēšanu, nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu Bikstu pamatskolas skolēniem, skolotājiem un citiem šajā skolā strādājošajiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 9:00 13:00
Ceturtdiena 10:30 14:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

55

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

133

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

112

Pārējie:

21

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5010

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

314

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4696

Virtuālais apmeklējums:

1670

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2668

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1999

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1613
Seriālizdevumi 829
Audiovizuālie resursi 93
Elektroniskais krājums (summa) 133
Citi elektroniskie resursi 133
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1210
Bērnu un jauniešu grāmatas 403

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

316

Izslēgto dokumentu kopskaits:

363

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

3740

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 248 295 3701
Seriālizdevumi 59 59
Audiovizuālie resursi 5 5 39
Elektroniskais krājums (summa) 4 4
Citi elektroniskie resursi 4 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 210 228 1224
Bērnu un jauniešu grāmatas 38 67 2480

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1