Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012648

Adrese:

"Alejas", Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63754524 @ 63754524
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēkas mājas lapā
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrīda Eihvalde

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0712900867

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.06.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1706

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.12.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

A_923

Akreditācijas datums:

20.01.2022

Akreditācijas termiņš:

19.01.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1850

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības, kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu un elektronisko izdevumu un citu izdevumu uzkrāšanu, sistematizēšanu, nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu Bikstu pamatskolas skolēniem, skolotājiem un citiem šajā skolā strādājošajiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 13:00
Ceturtdiena 10:30 14:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

55

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

138

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

113

Pārējie:

25

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

6809

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 5122
Pieaugušie 377
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 4745
Virtuālais apmeklējums 1687
Digitālie pakalpojumi 1687
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 1687

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2706

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2019

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2566
Grāmatas 1630
Seriālizdevumi 838
Audiovizuālie resursi 98
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 140
Citi digitāli resursi 140
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1219
Bērnu un jauniešu grāmatas 411

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

285

Izslēgto dokumentu kopskaits:

322

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

3703

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 281 318 3703
Grāmatas 214 253 3662
Seriālizdevumi 59 59
Audiovizuālie resursi 8 6 41
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 4 4
Citi digitāli resursi 4 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 184 215 1193
Bērnu un jauniešu grāmatas 30 38 2472

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1