Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012648

Adrese:

Alejas, Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63754524 @ 63754524
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrīda Eihvalde

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0712900867

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.06.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1706

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.12.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3191

Akreditācijas datums:

01.02.2016

Akreditācijas termiņš:

02.02.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1850

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības, kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu un elektronisko izdevumu un citu izdevumu uzkrāšanu, sistematizēšanu, nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu Bikstu pamatskolas skolēniem, skolotājiem un citiem šajā skolā strādājošajiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 09:00
Pirmdiena 12:10 12:20
Pirmdiena 13:10 13:25
Trešdiena 08:30 09:00
Trešdiena 12:10 12:20
Trešdiena 13:30 14:20
Ceturtdiena 08:30 09:00
Ceturtdiena 12:10 12:20
Ceturtdiena 14:00 15:40
Piektdiena 08:30 09:00
Piektdiena 11:20 13:20
Piektdiena 14:00 14:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1850

Teritorijas kopējā platība (m2):

1064

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

55

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

112

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

95

Pārējie:

17

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6080

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

350

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5730

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2740

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2224

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1850
Seriālizdevumi 810
Audiovizuālie resursi 80

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

302

Izslēgto dokumentu kopskaits:

384

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5065

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5127 240 325 5042
Seriālizdevumi 59 59
Audiovizuālie resursi 20 3 23
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1658 205 210 1653

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

2

Tematiskie pasākumi:

1