Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012648

Adrese:

Alejas, Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63754524 @ 63754524
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrīda Eihvalde

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0712900867

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.06.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1706

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.12.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3191

Akreditācijas datums:

01.02.2016

Akreditācijas termiņš:

02.02.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1850

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības, kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu un elektronisko izdevumu un citu izdevumu uzkrāšanu, sistematizēšanu, nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu Bikstu pamatskolas skolēniem, skolotājiem un citiem šajā skolā strādājošajiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 09:00
Pirmdiena 12:10 12:20
Pirmdiena 13:10 13:25
Trešdiena 08:30 09:00
Trešdiena 12:10 12:20
Trešdiena 13:30 14:20
Ceturtdiena 08:30 09:00
Ceturtdiena 12:10 12:20
Ceturtdiena 14:00 15:40
Piektdiena 08:30 09:00
Piektdiena 11:20 13:20
Piektdiena 14:00 14:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

55

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

129

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

110

Pārējie:

19

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5010

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

257

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4753

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2448

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1863

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1604
Seriālizdevumi 752
Audiovizuālie resursi 92

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

330

Izslēgto dokumentu kopskaits:

761

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

3792

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 271 702 3758
Seriālizdevumi 59 59
Audiovizuālie resursi 0 34
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 210 342 1242
Bērnu grāmatas 61 360 2516

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1