Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012625

Adrese:

Skolas iela 1, Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov., LV-5440

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65822944 @ 65822944
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aleksejs Mackevičs

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0612900504

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0102

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.10.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3070

Akreditācijas datums:

08.04.2015

Akreditācijas termiņš:

09.04.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1957

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 14:30
Otrdiena 08:30 14:30
Trešdiena 08:30 14:30
Ceturtdiena 08:30 14:30
Piektdiena 08:30 14:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
apmācības un konsultācijas datori un internets grāmatu nodošanas iekārta jaunieguvumu apskats starpbibliotēku abonements tematiskās izstādes ekskursijas
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1957

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Biķernieku pamatskola Skolas iela 1, Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov., LV-5440 Pašvaldības īpašums 1957
Teritorijas kopējā platība (m2):

2640

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

54

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

81

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

53

Pārējie:

28

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

854

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

276

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

578

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1462

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

954

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1167
Seriālizdevumi 295
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 514
Bērnu grāmatas 679

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 26
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

178

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

2315

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 178 0 2315
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 66 0 824
Bērnu grāmatas 102 0 726

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

LIIS

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

0

Skeneru kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

0