Biķernieku pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000253

Adrese:

Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65431808 28305012 @
Pagasta pārvaldē 65471503 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Biķernieku pagasta pārvaldes mājaslapa
Iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Veronika Andrejeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000073677

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0071

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

762A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946

Darbība:

Biķernieku pagasta bibliotēka ir Biķernieku pagasta pārvaldes struktūrvienība. Biķernieku pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskas saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējas sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājumu attīstību un komplektēšanu, pilnveidot un attīstīt tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:30
Trešdiena 09:00 17:30 *semināru, kursu gadījumā bibliotēka slēgta
Ceturtdiena 09:00 17:30
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00 - 12:30 Katra mēneša pēdējā piektdiena – metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft (www.news.lv)
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3 Kopkatalogs Daugavpils novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu novadu bibliotēkās. Apmeklējiet: https://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
4 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5 Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6 Apmācības un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
7 Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
8 Bibliotēkas, lasīšanu un literatūru popularizējošie pasākumu apmeklēšana Izstādes, lekcijas, konsultācijas, ekskursijas bibliotēkā, bibliotekārās stundas, tematiski pasākumi u. tml.
9 Bibliotēkas krājuma izmantošana un materiālu izsniegšana lasīšānai mājās Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana lasīšanai mājās
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

107,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

186

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

58

Pārējie:

128

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1891

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1572

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

319

Virtuālais apmeklējums:

2359

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2676

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

306

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1400
Seriālizdevumi 1274
Audiovizuālie resursi 1
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 310

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

308

Izslēgto dokumentu kopskaits:

324

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

3582

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 157 114 3130
Seriālizdevumi 149 210 418
Audiovizuālie resursi 11
Nošizdevumi 5
Attēlizdevumi 4
Pārējie dokumenti 2 9
Elektroniskais krājums (summa) 5
Citi elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 36 37 651

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1