Biķernieku pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000253

Adrese:

Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov., LV-5440

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65431808 @
Bibliotēkā 28305012 @
Pagasta padomē 65471503 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Biķernieku pagasta pārvalde
Iestādes vietne Daugavpils novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Veronika Andrejeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000073677

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0071

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

762A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946

Darbība:

Biķernieku pagasta bibliotēka ir Biķernieku pagasta pārvaldes struktūrvienība. Biķernieku pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskas saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējas sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājumu attīstību un komplektēšanu, pilnveidot un attīstīt tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 18:00
Otrdiena 9:00 17:30
Trešdiena 9:00 17:30 *semināru, kursu gadījumā bibliotēka slēgta
Ceturtdiena 9:00 17:30
Piektdiena 8:00 16:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00 - 12:30 Katra mēneša pēdējā piektdiena – metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft.
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
kopkatalogs http://naujene.biblioteka.lv/alise/
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Apmācības un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
Bibliotēkas, lasīšanu un literatūru popularizējošie pasākumu apmeklēšana Izstādes, lekcijas, konsultācijas, ekskursijas bibliotēkā, bibliotekārās stundas, tematiski pasākumi un tml.
Bibliotēkas krājuma izmantošana un materiālu izsniegšana lasīšānai mājās Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana lasīšanai mājās
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1973

Teritorijas kopējā platība (m2):

13800

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

107,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

217

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

83

Pārējie:

134

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3415

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2515

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

900

Virtuālais apmeklējums:

156

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3844

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

663

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1999
Seriālizdevumi 1844
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 230

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 41
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 29

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

259

Izslēgto dokumentu kopskaits:

242

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4008

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 90 19 2991
Seriālizdevumi 168 221 996
Audiovizuālie resursi 1 8
Kartogrāfiskie materiāli 1 0
Nošizdevumi 1 5
Attēlizdevumi 4
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 15 503

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1