Biķernieku pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000253

Adrese:

Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65431808 28305012 @
Pagasta pārvaldē 65471503 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Biķernieku pagasta pārvaldes mājaslapa
Iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Veronika Andrejeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000073677

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0071

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

762A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946

Darbība:

Biķernieku pagasta bibliotēka ir Biķernieku pagasta pārvaldes struktūrvienība. Biķernieku pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskas saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējas sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājumu attīstību un komplektēšanu, pilnveidot un attīstīt tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:30
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00 - 12:30 *semināru, kursu gadījumā bibliotēka slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft (www.news.lv)
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3 Kopkatalogs Augšdaugavas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu novadu bibliotēkās. Apmeklējiet: https://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
4 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5 Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6 Apmācības un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
7 Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
8 Bibliotēkas, lasīšanu un literatūru popularizējošie pasākumu apmeklēšana Izstādes, lekcijas, konsultācijas, ekskursijas bibliotēkā, bibliotekārās stundas, tematiski pasākumi u. tml.
9 Bibliotēkas krājuma izmantošana un materiālu izsniegšana lasīšānai mājās Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana lasīšanai mājās
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

13800

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

107,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

182

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

58

Pārējie:

124

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2592

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2116

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

476

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2955

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

341

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1716
Seriālizdevumi 1207
Audiovizuālie resursi 5
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 22
Elektroniskais krājums (summa) 5
Citi elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 368

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 26
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 26

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

190

Izslēgto dokumentu kopskaits:

384

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

3388

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 128 220 3038
Seriālizdevumi 60 164 314
Audiovizuālie resursi 11
Nošizdevumi 5
Attēlizdevumi 4
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 2 11
Elektroniskais krājums (summa) 5
Citi elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 40 15 676

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2