Biķernieku pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000253

Adrese:

Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65431808 28305012 @
Pagasta pārvaldē 65471503 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Veronika Andrejeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000073677

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0071

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

762B

Akreditācijas datums:

18.10.2023

Akreditācijas termiņš:

17.10.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946

Darbība:

Biķernieku pagasta bibliotēka ir Naujenes apvienības pārvaldes struktūrvienība. Biķernieku pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskas saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējas sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājumu attīstību un komplektēšanu, pilnveidot un attīstīt tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:30
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00 - 12:30 *semināru, kursu gadījumā bibliotēka slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft (www.news.lv)
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3 Kopkatalogs Augšdaugavas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu novadu bibliotēkās. Apmeklējiet: https://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
4 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5 Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6 Apmācības un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
7 Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
8 Bibliotēkas, lasīšanu un literatūru popularizējošie pasākumu apmeklēšana Izstādes, lekcijas, konsultācijas, ekskursijas bibliotēkā, bibliotekārās stundas, tematiski pasākumi u. tml.
9 Bibliotēkas krājuma izmantošana un materiālu izsniegšana lasīšānai mājās Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana lasīšanai mājās
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

13800

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

107,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

173

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

57

Pārējie:

116

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

20781

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2787
Pieaugušie 2120
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 667
Virtuālais apmeklējums 17994
Digitālie pakalpojumi 17920
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 17920
Datubāzu apmeklējums 74
Abonētās 74

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3195

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

318

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3195
Grāmatas 1724
Seriālizdevumi 1426
Pārējās krājuma vienības 45
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 324
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 28
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 24
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

453

Izslēgto dokumentu kopskaits:

181

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

3914

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 453 180 3908
Grāmatas 121 73 3086
Seriālizdevumi 331 106 791
Audiovizuālie resursi 1 10
Nošizdevumi 5
Attēlizdevumi 4
Pārējās krājuma vienības 1 12
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1 6
Citi digitāli resursi 1 4
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 38 27 689

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2