Bērzgales pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000642

Adrese:

Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov., LV-4612

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28740141 @
Pagasta padomē 64644633 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku e-katalogs
Citas iestādes vietne Bērzgales pagasta mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Čudare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051044

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0484

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

644A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Darbība:

Veicina pagasta sabiedrības izaugsmi, piedalās mūžizglītības procesā un ir vietējās sabiedrības informācijas ieguves vieta

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:30
Otrdiena 09:00 17:30
Trešdiena 09:00 17:30
Ceturtdiena 09:00 17:30
Piektdiena 09:00 17:30
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft"Laikrakstu bibliotēka"
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana, izdruka A4 formāta dokumentu kopēšana un drukāšana: no vienas puses no abām pusēm A3 formāta dokumentu kopēšana un drukāšana: no vienas puses no abām pusēm 0,07 EUR/lapa 0,12 EUR/lapa 0.14 EUR/lapa 0,21 EUR/lapa
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Teritorijas kopējā platība (m2):

900

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

75

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

164

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

61

Pārējie:

103

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3492

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1666

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1826

Virtuālais apmeklējums:

621

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3418

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

385

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1147
Seriālizdevumi 2271
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 286

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 13
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

648

Izslēgto dokumentu kopskaits:

192

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6329

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 246 41 4476
Seriālizdevumi 398 151 1832
Audiovizuālie resursi 4 21
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 43 23 573

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2