Bērzgales pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000642

Adrese:

Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov., LV-4612

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28334942 @
Pagasta pārvaldē 64644633 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku e-katalogs
Citas iestādes vietne Bērzgales pagasta mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Baiba Lucatnika

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051044

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0484

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

644B

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

12.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Darbība:

Veicina pagasta sabiedrības izaugsmi, piedalās mūžizglītības procesā, piedāvā saturīgu laika pavadīšanas vietu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Starpbibliotēku abonements (SBA) Izdevumu pieteikšana un saņemšana no citām bibliotēkām
4. Attālināta pieslēgšanās Lietotāju attālināto autorizācijas datu piešķiršana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. A4 dokumentu kopēšana un drukāšana No vienas puses - 0,07 EUR/ lapa, No abām pusēm - 0,11 EUR/ lapa
2. A3 dokumentu kopēšana un drukāšana No vienas puses - 0.12 EUR/ lapa, No abām pusēm - 0,19 EUR/ lapa
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

900

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

75

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

69

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

54

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1123

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

984

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

139

Virtuālais apmeklējums:

427

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1751

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

176

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1025
Seriālizdevumi 724
Attēlizdevumi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 265

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 32
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 18
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

545

Izslēgto dokumentu kopskaits:

240

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6237

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 196 1 4870
Seriālizdevumi 347 239 1344
Audiovizuālie resursi 21
Attēlizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 38 633

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2