Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012890

Adrese:

Bērzaunes pamatskola, Bērzaune, Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64825256 28345322 @
Bibliotēkā 28177889 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Bērzaunes pamatskola
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Stradiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1329

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3559

Akreditācijas datums:

16.12.2013

Akreditācijas termiņš:

15.12.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1967

Sākums:

Bērzaunes pamatskola sākusi darboties 1699.gadā, taču skolas bibliotēka savu pirmo grāmatu bibliotēkas grāmatu sarakstā piereģistrējusi 1967.gadā.

Darbība:

Grāmatu izsniegšana, saņemšana. Informācijas sniegšana un meklēšana. konsultācijas krājuma izzināšanai un infopratībai. Datorpratība un interneta pakalpojumu sniegšana. trūkstošo materiālu izsniegšana citām bibliotēkām un trūkstošo materiālu sagāda no citām bibliotēkām. Regulāras izstādes un akcijas par dažādām tēmām un aktualitātēm, kā arī personībām. tematisko mapju veidošana, kartotēku veidošana informācijas vieglākai atlasei, atbalsts skolas organizēto pasākumu veidošanai, informācijas sagatavošana virtuālajam afišu dēlim skolas mājaslapā sadaļā "Bibliotēkas ziņas".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 15:00
Otrdiena 08:00 10:00
Trešdiena 08:00 11:00
Ceturtdiena 13:00 15:00
Papildu informācija:

Kā arī bibliotēkas darba laiks tiek paildzināts atkarībā no pieprasījuma.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Lasītāju apkalpošana Grāmatu izsniegšana, saņemšana. Informācijas sniegšana un meklēšana. Konsultācijas krājuma izzināšanai un infopratībai. Datorpratība un interneta pakalpojumu sniegšana. Printēšanas un pavairošanas pakalpojumi.
2. Sadarbība ar citām bibliotēkām Trūkstošo materiālu izsniegšana citām bibliotēkām un trūkstošo materiālu sagāde no citām bibliotēkām. Regulāras izstādes par dažādām tēmām un aktualitātēm, kā arī personībām. Tematisko mapju veidošana, kartotēku veidošana informācijas vieglākai atlasei.
3. Tematiskās informācijas atlase Mapju veidošana par dažādiem tematiem.
4. Biliotekārie pasākumi. Izstādes, tematiskie pasākumi, zibakcijas, muzikālie starpbrīži jubilāru sumināšanai, iepazīstināšana ar kultūrvēsturiskiem notikumiem, bibliotekārās stundas.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
berzaunesskola.lv
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

112

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

94

Pārējie:

18

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

928

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

148

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

780

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2388

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1560

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2388
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1164
Bērnu grāmatas 396

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 14
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

639

Izslēgto dokumentu kopskaits:

371

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7760

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 7339 639 371 7607
Seriālizdevumi 640
Audiovizuālie resursi 155
Kartogrāfiskie materiāli 12 12
Nošizdevumi 42 42
Attēlizdevumi 3 3
Nepublicētie dokumenti 96 96
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1886 101 87 1900
Bērnu grāmatas 738 22 61 699

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

23

Tematiskie pasākumi:

18

Zinātniskās pētniecības darbs:

1