Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012890

Adrese:

Bērzaunes pamatskola, Bērzaune, Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64825256 @
Bibliotēkā 26223711 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Bērzaunes pamatskola
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Bondare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1329

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3559

Akreditācijas datums:

08.12.2019

Akreditācijas termiņš:

04.12.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1967

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis – piedalīties skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. To īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 15:00
Trešdiena 12:00 15:00
Piektdiena 8:00 9:00
Piektdiena 10:00 12:00
Piektdiena 14:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Uzziņas un konsultācijas Uzziņas un konsultācijas par bibliotēkas un elektroniskā kataloga izmantošanu. Informācijpratība. Grāmatu izsniegšana, saņemšana. Interneta pakalpojumu sniegšana un printēšana mācību procesa vajadzībām.
2. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespēja izmantot Bērzaunes pamatskolas bibliotēkas mācību un pamatkrājuma grāmatas uz noteiktu laiku.
3. Bibliotekārās stundas Bibliotekārās stundas 1. – 9. klasēm atbilstoši mācību un audzināšanas procesa vajadzībām.
4. Izstādes un pasākumi Literārās un tematiskās izstādes, lasīšanu veicinoši pasākumi.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
berzaunesskola.lv
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

117

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

94

Pārējie:

23

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1211

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

187

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1024

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1673

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1227

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1660
Audiovizuālie resursi 8
Elektroniskais krājums (summa) 5
Citi elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1013
Bērnu grāmatas 180

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

115

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

8247

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 115 8221
Audiovizuālie resursi 18
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 1
Elektroniskais krājums (summa) 6
Citi elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 89 3931
Bērnu grāmatas 26 582

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1