Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012890

Adrese:

"Bērzaunes pamatskola", Bērzaune, Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 28345322 @
Bibliotēkā 26223711 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Bērzaunes pamatskola
Elektroniskais katalogs Madonas un Varakļānu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Bondare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4412900125

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1329

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3559

Akreditācijas datums:

08.12.2019

Akreditācijas termiņš:

04.12.2025

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis – piedalīties skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām; programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 09:00
Pirmdiena 12:00 15:00
Trešdiena 11:00 15:00
Piektdiena 08:30 10:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Uzziņas un konsultācijas Uzziņas un konsultācijas par bibliotēkas un elektroniskā kataloga izmantošanu. Medijpratība. Grāmatu izsniegšana un saņemšana. Interneta pakalpojumu sniegšana un printēšana mācību procesa vajadzībām.
2. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespēja izmantot Bērzaunes pamatskolas bibliotēkas mācību un pamatkrājuma grāmatas uz noteiktu laiku.
3. Bibliotekārās stundas Bibliotekārās stundas 1. – 9. kl. atbilstoši mācību un audzināšanas procesa vajadzībām.
4. Izstādes un pasākumi Literārās un tematiskās izstādes, lasīšanu veicinoši pasākumi.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
berzaunesskola.lv
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

151

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

129

Pārējie:

22

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2118

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2118
Pieaugušie 1459
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 659

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1650

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1086

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1649
Grāmatas 1649
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1
Citi digitāli resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1073
Bērnu un jauniešu grāmatas 70
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 23
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

186

Izslēgto dokumentu kopskaits:

144

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

7963

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 186 144 7957
Grāmatas 186 144 7936
Audiovizuālie resursi 18
Nošizdevumi 2
Attēlizdevumi 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 6
Citi digitāli resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 160 144 2183

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1