Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013112

Adrese:

Skolas iela 8, Upesciems, Garkalnes nov., LV-2137

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67990433 29338507 @ 67990433
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Briņķe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4312902828

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.08.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2008

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.09.2009

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4312902828

Akreditācijas datums:

02.06.2017

Akreditācijas termiņš:

01.06.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2009

Darbība:

Bibliotēka veido, uztur grāmatu, CD, e-gāmatu fondu, pamatskolai, mūzikas un mākslas programmām, pirmsskolas izglītības grupām. Mācību grāmatas veido lielāko fonda daļu. Grāmatas tiek ievadītas elektroniskajā katalogā "Alise". Skolas vajadzībām tiek abonēti preses izdevumi. Skolas bibliotēka organizē izstādes, tikšanos ar dzejniekiem, vada bibliotekārās stundas, piedalās skolas brīvā laika organizēšanā skolēniem. Bibliotēka ir mājīga vieta gan lasīšanai, gan rotaļām, un atpūtai. Lasīšanas veicināšanai piedalāmies "'Bērnu, jauniešu un vecāku Žūrijā"

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00 Mēneša pēdējā piektdiena ir metodiskā diena, kurā bibliotēka ir slēgta.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2009

Teritorijas kopējā platība (m2):

186

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas pie galvenās skolas ēkas piebūvē

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

147

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

500

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

415

Pārējie:

85

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8000

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1500

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6500

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5040

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4183

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4897
Seriālizdevumi 51
Audiovizuālie resursi 12
Nošizdevumi 75
Attēlizdevumi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3200
Bērnu grāmatas 1697

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2051

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

10813

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 8104 1908 10012
Seriālizdevumi 51 51
Audiovizuālie resursi 30 12 42
Kartogrāfiskie materiāli 22 22
Nošizdevumi 569 75 644
Attēlizdevumi 37 5 42
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3389 3611 7000
Bērnu grāmatas 1850 361 2211

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

12

Tematiskie pasākumi:

5