Bebru pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000101

Adrese:

Papardes, Vecbebri, Bebru pag., Kokneses nov., LV-5135

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65164293 29990258 @ 65164291
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ausma Rode

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000043494

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0279

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.08.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

317A

Akreditācijas datums:

28.08.2014

Akreditācijas termiņš:

28.08.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946.g.Rīgas apriņķa Bebru pagastā

Darbība:

Kokneses nov. Bebru pag. bibliotēka ir izglītojoša,informatīva un kultūras struktūrvienības,kuras darbības mērķis ir sekmēt uz klientiem orientētu un dinamisku attīstību,veidot un uzturēt mūsdienu prasība atbilstošu bibliotēkas informācijas krājumu un vienotās informācijas piegādes sistēmu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

pusdienas laiks no 13:00 - 14:00 piektdienās bez pusdienas pārtraukuma. Sestdien,svētdien-brīva

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskajām D\B un konsultācijas ar datoru un internetu
Grāmatu apskati,izstādes ekspozīcijas Bibliotēku telpās,tiek izvietotas dažādu mākslinieku izstādes,radošo darbnīcu darbu izstāde, moderno darbu ekspozīcijas
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu izmantošana
Radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem Apmācības bērniem un pieaugušajiem,aktiermākslas stundas,literārie lasījumi un dažādas radošās darbnīcas.
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas darbu,tās izmantošanu,iespējām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Melnbaltā printera izdruka 1 lpp.ar attēlu kurš lielāks par 1\4 lpp A4 0.07;0.14-0.20 Eur
Krāsainā izdruka,attēls lielāks par 1\2 lpp. 1 lpp. 0.14;0.28-0.70
Laminēšana A4 0.40
Skenēšana 1 lpp. 0.14
Iesiešana ar spirāli mazā vidējā lielā 0.25 0.50 1.00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1963

Teritorijas kopējā platība (m2):

1468

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

286

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

568

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

116

Pārējie:

452

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4582

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3574

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1008

Virtuālais apmeklējums:

150

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7208

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

756

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2596
Seriālizdevumi 4385
Pārējie dokumenti 227
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 316

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

564

Izslēgto dokumentu kopskaits:

16

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5720

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5112 548 5660
Seriālizdevumi 45 16 16 45
Audiovizuālie resursi 1 1
Nošizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 7 7
Elektroniskie resursi 6 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1120 193 1313

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

6

Tematiskie pasākumi:

15

Projektizstrāde:

1