Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012629

Adrese:

Bebrenes muiža, Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes nov., LV-5439

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65444936 @ 65444937
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Iklūkstes novada mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

L.Razminoviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0613900516

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.03.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0101

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.10.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

08.02.2017

Akreditācijas termiņš:

08.02.2023

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:00 15:00
Otrdiena 14:00 15:00
Trešdiena 14:00 15:30
Ceturtdiena 14:00 15:00
Piektdiena 14:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Mācību grāmatas Mācību grāmatas
Periodiskos izdevumus Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi.
Datoru izmantošana Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana
Uzziņu literatūru Enciklopēdijas, vārdnīcas
Uzziņu konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām,
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

248

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

38

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

100

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

63

Pārējie:

37

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

238

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

38

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

200

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

550

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

280

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 550
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 440
Bērnu grāmatas 45

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

350

Izslēgto dokumentu kopskaits:

593

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

22167

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 350 593 22167
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 334 593 13328

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1