Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012516

Adrese:

Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 69360870 28779553 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne bauskasvg.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Raimonds Žabovs

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4519901296

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.08.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1103

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.03.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1969

Akreditācijas datums:

08.05.2015

Akreditācijas termiņš:

07.05.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Sākums:

Skolas bibliotēkas mērķis ir veicināt uz attīstību motivētu, radošu un pilsoniski akt­īvu personību veidošanos. Saglabāt un ieaudzināt audzēkņos izglītības klasiskās vērtības, nodrošināt ar dzīvei nepieciešmo prasmju un pamatzināšanu apguvi, audzināt pilsoniski izglītotu, aktīvu un nacionālo kultūrvērtību izprotošu personību.

Darbība:

Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus, aktīvi iesaistot skolēnus bibliotekārajos pasākumos, kā arī nodrošināt skolēnus ar nepieciešamajām mācību grāmatām un darba burtnīcām, veidot audzēkņu prasmes un iemaņas vajadzīgās informācijas meklēšanā. Bibliotēka strādā BIS ,,Alise".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:00
Otrdiena 8:00 16:00
Trešdiena 8:00 16:00
Ceturtdiena 8:00 16:00
Piektdiena 8:00 15:00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1934

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

27

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

382

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

336

Pārējie:

46

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

11844

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

924

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10920

Virtuālais apmeklējums:

400

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

17001

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

15691

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 15451
Seriālizdevumi 1330
Audiovizuālie resursi 220
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 14620

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 5
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1638

Izslēgto dokumentu kopskaits:

4095

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

30125

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 30894 1367 3703 28558
Seriālizdevumi 1368 260 360 1268
Audiovizuālie resursi 320 11 32 299
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 15957 1229 3703 13483

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

44

Tematiskie pasākumi:

14