Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012525

Adrese:

Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2020.gadā:

Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Briede

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000033621

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.02.2001

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1104

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

nav vēl saņemta

Akreditācijas datums:

16.11.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Darbība:

Bauskas pilsētas pamatskolas bibliotēka nodrošina tās skolēnus ar mācību procesam nepieciešamo literatūru, skolotājus ar metodisko literatūru. Tiek organizēti lasīšanas veicināšanas un vispārizglītojoši pasākumi, iekļaujoties skolas audzināšanas un mācību darbībā. Notiek sadarbība ar Bauskas Bērnu bibliotēku.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 15:00
Otrdiena 09:00 13:00
Trešdiena 09:00 15:00
Ceturtdiena 09:00 15:00
Piektdiena 09:00 13:00
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

376

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

326

Pārējie:

50

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1908

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

486

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1422

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4084

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3674

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4084
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3602
Bērnu grāmatas 482

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

432

Izslēgto dokumentu kopskaits:

700

Krājumu kopskaits 2020.gada beigās:

15008

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 432 700 15008
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 405 11812
Bērnu grāmatas 27 700 3196

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1