Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012525

Adrese:

Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Briede

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000033621

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.02.2001

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1104

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2998

Akreditācijas datums:

04.12.2014

Akreditācijas termiņš:

07.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Bauskas pilsētas pamatskola dibināta 1919.gadā.

Darbība:

Bauskas pilsētas pamatskolas bibliotēka nodrošina tās skolēnus ar mācību procesam nepieciešamo literatūru, skolotājus ar metodisko literatūru. Tiek organizēti lasīšanas veicināšanas un vispārizglītojoši pasākumi, iekļaujoties skolas audzināšanas un mācību darbībā. Notiek sadarbība ar Bauskas Bērnu bibliotēku.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 15:00
Otrdiena 09:00 14:00
Trešdiena 09:00 15:00
Ceturtdiena 09:00 15:00
Piektdiena 09:00 14:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1903

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

357

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

318

Pārējie:

39

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3970

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

570

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3400

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4284

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3816

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4284
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3620
Bērnu grāmatas 910

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

355

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

14943

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 355 14943
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 320 11139
Bērnu grāmatas 35 3804

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1