Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012525

Adrese:

Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Briede

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000033621

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.02.2001

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1104

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2998

Akreditācijas datums:

04.12.2014

Akreditācijas termiņš:

07.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Bauskas pilsētas pamatskola dibināta 1919.gadā.

Darbība:

Bauskas pilsētas pamatskolas bibliotēka nodrošina tās skolēnus ar mācību procesam nepieciešamo literatūru, skolotājus ar metodisko literatūru. Tiek organizēti lasīšanas veicināšanas un vispārizglītojoši pasākumi, iekļaujoties skolas audzināšanas un mācību darbībā. Notiek sadarbība ar Bauskas Bērnu bibliotēku.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 14:00
Otrdiena 9:00 14:00
Trešdiena 9:00 14:00
Ceturtdiena 9:00 14:00
Piektdiena 9:00 14:00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1903

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

336

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

297

Pārējie:

39

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4150

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

650

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3500

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4070

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3570

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4070
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3420
Bērnu grāmatas 650

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

721

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

14588

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 13867 721 14588
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 10282 537 10819

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

10

Tematiskie pasākumi:

2