Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012525

Adrese:

Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2019.gadā:

Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Briede

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000033621

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.02.2001

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1104

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2998

Akreditācijas datums:

04.12.2014

Akreditācijas termiņš:

07.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Darbība:

Bauskas pilsētas pamatskolas bibliotēka nodrošina tās skolēnus ar mācību procesam nepieciešamo literatūru, skolotājus ar metodisko literatūru. Tiek organizēti lasīšanas veicināšanas un vispārizglītojoši pasākumi, iekļaujoties skolas audzināšanas un mācību darbībā. Notiek sadarbība ar Bauskas Bērnu bibliotēku.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 15:00
Otrdiena 09:00 14:00
Trešdiena 09:00 15:00
Ceturtdiena 09:00 15:00
Piektdiena 09:00 14:00
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

363

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

328

Pārējie:

35

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3820

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

620

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3200

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4128

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3828

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4128
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3375

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

333

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

15276

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 333 15276
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 268 11407
Bērnu grāmatas 65 3869

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1