Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012517

Adrese:

Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63922473 25427004 @ 63922473
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Bauskas 2.vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Natālija Grigorjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4513901295

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

17.11.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1105

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatu izsniegšana Pieejama mācību un metodiska literatūra, daiļliteratūra, enciklopēdijas, vārdnīcas un bērnu literatūra, pedagoģiskā literatūra.
2 Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana Ir pieiejami 15 datori ar interneta pieslēgumu.
3 Ekskursijas pa bibliotēku
4 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

137

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

674

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

608

Pārējie:

66

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1770

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

282

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1488

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11637

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

11057

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 11637
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 10149
Bērnu grāmatas 1488

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

4779

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3936

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

22666

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4769 3926 22666
Seriālizdevumi 10 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 821 17333
Bērnu grāmatas 22 5333

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 17
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 15
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1