Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012517

Adrese:

Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63922473 25427004 @ 63922473
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Bauskas 2.vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Natālija Grigorjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4513901295

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

17.11.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1105

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Grāmatu izsniegšana Pieejama mācību un metodiska literatūra, daiļliteratūra, enciklopēdijas, vārdnīcas un bērnu literatūra, pedagoģiskā literatūra.
Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana Ir pieiejami 15 datori ar interneta pieslēgumu.
Ekskursijas pa bibliotēku
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

137

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

663

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

597

Pārējie:

66

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1093

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

98

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

995

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10885

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10885
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 9890
Bērnu grāmatas 995

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

5407

Izslēgto dokumentu kopskaits:

4551

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

21224

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5397 4541 20976
Seriālizdevumi 10 10
Audiovizuālie resursi 248
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 847 15665
Bērnu grāmatas 9 5311

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 15
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 13
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Pašu veidotās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1