Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012517

Adrese:

Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63922473 25427004 @ 63922473
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Bauskas 2.vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Natālija Pavlova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4513901295

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

17.11.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1105

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Grāmatu izsniegšana Pieejama mācību un metodiska literatūra, daiļliteratūra, enciklopēdijas, vārdnīcas un bērnu literatūra, pedagoģiskā literatūra.
Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana Ir pieiejami 18 datori ar interneta pieslēgumu.
Ekskursijas pa bibliotēku
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2008

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

137

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

567

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

501

Pārējie:

66

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1606

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

359

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1247

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9695

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

9200

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9695
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 9015
Bērnu grāmatas 680

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

5352

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3924

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

19389

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 17713 5341 3913 19141
Seriālizdevumi 11 11
Audiovizuālie resursi 248 248
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 12656 1243 13899
Bērnu grāmatas 5057 185 5242

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 21
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 18
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

18

Tematiskie pasākumi:

8