Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012517

Adrese:

Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63922473 25427004 @ 63922473
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Bauskas 2.vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Natālija Pavlova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4513901295

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

17.11.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1105

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Grāmatu izsniegšana Pieejama mācību un metodiska literatūra, daiļliteratūra, enciklopēdijas, vārdnīcas un bērnu literatūra, pedagoģiskā literatūra.
Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana Ir pieiejami 18 datori ar interneta pieslēgumu.
Ekskursijas pa bibliotēku
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2008

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

137

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

654

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

588

Pārējie:

66

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1606

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

359

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1247

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9695

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

9200

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9695

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

4544

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3565

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

20368

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4534 3555 20120
Seriālizdevumi 10 10
Audiovizuālie resursi 248
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 919 14818
Bērnu grāmatas 60 5302

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 21
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 18
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda