Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012889

Adrese:

Skolas iela 1, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64825540 29666032 @ 64825540
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Barkavas pamatskola
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatakogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Antoņina Ikauniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1612900126

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.12.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1328

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Nr.2718

Akreditācijas datums:

06.09.2013

Akreditācijas termiņš:

09.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1984

Darbība:

Bibliotēka nodrošina skolēnus visos mācību priekšmetos ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem. Iespēju robežās tiek regulāri papildināts daiļliteratūras krājums, kā arī tiek atjaunots pedagoģiskās literatūras krājums.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:00 16:00
Otrdiena 13:00 16:00
Ceturtdiena 14:30 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Mācību grāmatu un metodisko materiālu nodrošinājums. Visiem skolas skolēniem tiek nodrošinātas mācību grāmatas saskaņā ar mācību programmu. Grāmatu klāsts tiek regulāri papildināts un atjaunots. Pedagogiem ir iespēja regulāri saņemt jaunākos metodiskos materiālus.
2. Daiļiteratūras krājums. Sadarbībā ar latviešu valodas skolotājām tiek veidots un piedāvāts lasītājiem arī daiļliteratūras grāmatu krājums. Bibliotēka piedāvā to literatūru, kura ir ietverta kā ieteicamā literatūra latviešu valodas stundās.
3. Bibliotekārās stundas. Sadarbībā ar klašu audzinātājām tiek izstrādātas un piedāvātas bibliotekārās stundas pa klašu grupām.
4. Preses izdevumi. Bibliotēka nodrošina 3 drukātos un 1 elektronisko izdevumu.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1984

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

96

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

78

Pārējie:

18

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

923

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

163

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

760

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1300

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1150

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1300
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 850

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

268

Izslēgto dokumentu kopskaits:

156

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4567

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4239 96 4335
Seriālizdevumi 216 172 156 232
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1941 1941

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

2

Tematiskie pasākumi:

1