Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012889

Adrese:

Skolas iela 1, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64825540 29666032 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Barkavas pamatskolas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Antoņina Ikauniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1612900126

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.12.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1328

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

ID-3787

Akreditācijas datums:

04.06.2019

Akreditācijas termiņš:

03.06.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1984

Darbība:

Barkavas pamatskolas bibliotēka veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina to publisku pieejamību un izmantošanu gan skolēniem, gan pedagogu kolektīvam. Iespēju robežās tiek atjaunots metodiskās literatūras klāsts, kā arī tiek nodrošināta mācību procesam nepieciešamās mācību literatūra.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 14:00 16:00
Ceturtdiena 12:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību grāmatu un metodisko materiālu nodrošinājums. Visiem skolas skolēniem tiek nodrošinātas mācību grāmatas saskaņā ar mācību programmu. Grāmatu klāsts tiek regulāri papildināts un atjaunots. Pedagogiem ir iespēja regulāri saņemt jaunākos metodiskos materiālus.
2. Daiļiteratūras krājums. Sadarbībā ar latviešu valodas skolotājām tiek veidots un piedāvāts lasītājiem arī daiļliteratūras grāmatu krājums. Bibliotēka piedāvā to literatūru, kura ir ietverta kā ieteicamā literatūra latviešu valodas stundās.
3. Bibliotekārās stundas. Sadarbībā ar klašu audzinātājām tiek izstrādātas un piedāvātas bibliotekārās stundas pa klašu grupām.
4. Preses izdevumi. Bibliotēka nodrošina 3 drukātos
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

124

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

104

Pārējie:

20

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

248

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 248
Pieaugušie 40
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 208

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

489

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

460

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 489
Grāmatas 478
Kartogrāfiskie materiāli 10
Pārējās krājuma vienības 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 362
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

163

Izslēgto dokumentu kopskaits:

153

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4719

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 163 153 4716
Grāmatas 163 153 4648
Audiovizuālie resursi 12
Kartogrāfiskie materiāli 26
Nošizdevumi 22
Attēlizdevumi 3
Pārējās krājuma vienības 5
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
Citi digitāli resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 163 153 1534

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1