Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012889

Adrese:

Skolas iela 1, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64825540 29666032 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Barkavas pamatskola
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Antoņina Ikauniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1612900126

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.12.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1328

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

ID-3787

Akreditācijas datums:

04.06.2019

Akreditācijas termiņš:

03.06.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1984

Darbība:

Bibliotēka nodrošina skolēnus visos mācību priekšmetos ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem. Iespēju robežās tiek regulāri papildināts daiļliteratūras krājums, kā arī tiek atjaunots pedagoģiskās literatūras krājums.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 9:30 10:30
Trešdiena 14:00 16:00
Ceturtdiena 13:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību grāmatu un metodisko materiālu nodrošinājums. Visiem skolas skolēniem tiek nodrošinātas mācību grāmatas saskaņā ar mācību programmu. Grāmatu klāsts tiek regulāri papildināts un atjaunots. Pedagogiem ir iespēja regulāri saņemt jaunākos metodiskos materiālus.
2. Daiļiteratūras krājums. Sadarbībā ar latviešu valodas skolotājām tiek veidots un piedāvāts lasītājiem arī daiļliteratūras grāmatu krājums. Bibliotēka piedāvā to literatūru, kura ir ietverta kā ieteicamā literatūra latviešu valodas stundās.
3. Bibliotekārās stundas. Sadarbībā ar klašu audzinātājām tiek izstrādātas un piedāvātas bibliotekārās stundas pa klašu grupām.
4. Preses izdevumi. Bibliotēka nodrošina 3 drukātos un 1 elektronisko izdevumu.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Barkavas pamatskola
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

115

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

96

Pārējie:

19

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

575

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

75

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

500

Virtuālais apmeklējums:

656

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

801

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

600

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 800
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 514
Bērnu grāmatas 77

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

189

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4809

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 189 4809
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 183 2476

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1