Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013493

Adrese:

Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64521940 64521940
Bibliotēkā 29337422 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Blauma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4231903046

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.08.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1166

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.04.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

1991.gads

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:20 8:55
12:10 12:50
15:10 16:00
Otrdiena 8:20 8:55
15:10 16:00
Trešdiena 8:20 8:55
12:10 12:50
15:10 16:00
Ceturtdiena 8:20 8:55
12:10 12:50
15:10 16:00
Piektdiena 8:20 8:55
12:10 12:50
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

53,9

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

249

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

107

Pārējie:

142

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2625

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1750

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

875

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5250

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2247

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5250
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3486

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

53

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8403

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 53 8326
Audiovizuālie resursi 75
Kartogrāfiskie materiāli 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 149 6056
Bērnu grāmatas 276

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda