Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012508

Adrese:

Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594

Darbojās 2017.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64521301 28318671 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Tatjana Leicāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4213900440

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1170

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.04.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3273

Akreditācijas datums:

09.05.2016

Akreditācijas termiņš:

08.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Darbība:

*Pirmsskolas izglītības programma. *Pamatizglītības programma. *Vispārējas vidējas izglītības programma. *Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Piektdiena 08:30 12:30
Otrdiena 08:30 12:30
Trešdiena 08:30 12:30
Ceturtdiena 08:30 12:30
Piektdiena 08:30 12:30
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1959

Teritorijas kopējā platība (m2):

24000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

53

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

145

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

111

Pārējie:

34

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

430

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

108

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

322

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2108

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1613

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1837
Seriālizdevumi 271
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1108
Bērnu grāmatas 367

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

120

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

10742

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 10611 120 10731
Seriālizdevumi 11 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2631 119 2750

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

4

Tematiskie pasākumi:

2