Baložu pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000678

Adrese:

Skolas iela 4, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67917775 29435055 @ 67917775
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dainuvīte Markelova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009163976

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1618

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

531A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1958

Sākums:

Baložu pilsētas bibliotēka dibināta 1958.gadā (sākotnējais nosaukums - Baložu strādnieku ciemata bibliotēka) atvēlot divas darbinieku vienības, uzsākot darbu 5 m2 telpā. 1962.gadā tā pārceļas uz Baložu k/n 2.stsāvu, bibliotēkai paredzētajās 80 m2 lielajās telpās. Laika gaitā bibliotēkai ir mainījušies nosaukumi: Baložu pilsētciemata un no 1991.gada Baložu pilsētas bibliotēka. 2003.gadā renovēta un tai pievienota Baložu pilsētas bērnu bibliotēka. Pēc teritoriālās reformas 2009.g.Baložu pilsētas bibliotēka noteikta par Ķekavas novada galveno bibliotēku bibliotekārajā darbā novada publiskajām bibliotēkām un 2011. gadā noteikta par metodisko centru novada vispārizglītojošo skolu bibliotēkām bibliotekārajā un vienotas bibliotēku informācijas sistēmas jautājumos.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina novada iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu. Veicina iedzīvotāju informētību par pasauli, pašizglītību, tālāk attīstot progresīvo virtuālās bibliotēkas stratēģiju Latvijā. Bibliotēka veic bibliotekāro procesu pārraudzību Ķekavas novada publiskajās un vispārizglītojošās skolu bibliotēkas; novada bibliotēku jaunieguvumu apstrādi, novada kopkataloga un novadpētniecības datu bāzes veidošanu un uzturēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 19:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 12:00 19:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā otrdienā bibliotēka slēgta - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Grāmatu un preses izsniegšana
E-katalogs
DB Novads novadpētniecības datubāze par Ķekavas novadu un ievērojamiem novadniekiem
Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
Datorpakalpojumi
Internets
Konsultācijas informācijas meklēšanā
Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi
Tematiskas literatūras izstādes
Jauno grāmatu dienas
Tematiski pasākumi
Novadpētniecības materiālu krājums
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopiju izgatavošana A4 formāta 1 lpp. A4 formāta 1 lapa no abām pusēm A3 formāta 1 lpp. A3 formāta 1 lapa no abām pusēm 0.16 0.31 0.17 0.32
Izdruka Melnbalta teksta izdruka 1 lpp. Melnbalta attēla izdruka 1 lpp. Melnbalta teksta izdruka 1 lapa no abām pusēm Krāsaina attēla izdruka 1/4 lpp. Krāsaina attēla izdruka 1/2 lpp. Krāsaina attēla izdruka 3/4 lpp. Krāsaina attēla izdruka 1 lpp. 0.17 0.21 0.21 0.48 0.80 1.10 1.45
Skenēšana Attēla un teksta skenēšana A4 formātā 1 lpp. 0.24
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1961

Teritorijas kopējā platība (m2):

1205

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

303

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

37

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

1537

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

739

Pārējie:

798

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

19264

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

9172

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10092

Virtuālais apmeklējums:

5296

Sociālo tīklu apmeklējums:

20048

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

48982

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

17269

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 34518
Seriālizdevumi 12747
Audiovizuālie resursi 108
Kartogrāfiskie materiāli 49
Nošizdevumi 36
Pārējie dokumenti 1524
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 12696

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 200
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 111
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 89

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1950

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2037

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

32934

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 27854 967 930 27891
Seriālizdevumi 5003 967 1102 4868
Audiovizuālie resursi 110 6 3 113
Kartogrāfiskie materiāli 33 2 35
Nošizdevumi 11 1 12
Pārējie dokumenti 9 7 1 15
Elektroniskie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 8119 417 290 8246

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 14
Darbiniekiem 8
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2017.gada beigās:

3

Digitalizēto kolekciju pieejamība:
Kur pieejamas Kolekciju skaits
Pieejamas tikai uz bibliotēkas datoriem 2
Pieejamas publiski internetā 1
Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 91 7 98
Teksta dokumenti - Lappuses 92 6 98
Attēlizdevumi 176 16 192
Skaņu ieraksti 18 1 19
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
Skaņu ieraksti - līdz gada sākumam 17 7 0
Skaņu ieraksti - atskaites gada laikā 0 17 0
Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) 17 24 0

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

62

Tematiskie pasākumi:

64

Projektizstrāde:

4