Baložu pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000678

Adrese:

Skolas iela 4, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67917775 29435055 @ 67917775
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dainuvīte Markelova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009163976

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1618

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

531A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1958

Sākums:

Baložu pilsētas bibliotēka dibināta 1958.gadā (sākotnējais nosaukums - Baložu strādnieku ciemata bibliotēka) atvēlot divas darbinieku vienības, uzsākot darbu 5 m2 telpā. 1962.gadā tā pārceļas uz Baložu k/n 2.stsāvu, bibliotēkai paredzētajās 80 m2 lielajās telpās. Laika gaitā bibliotēkai ir mainījušies nosaukumi: Baložu pilsētciemata un no 1991.gada Baložu pilsētas bibliotēka. 2003.gadā renovēta un tai pievienota Baložu pilsētas bērnu bibliotēka. Pēc teritoriālās reformas 2009.g.Baložu pilsētas bibliotēka noteikta par Ķekavas novada galveno bibliotēku bibliotekārajā darbā novada publiskajām bibliotēkām un 2011. gadā noteikta par metodisko centru novada vispārizglītojošo skolu bibliotēkām bibliotekārajā un vienotas bibliotēku informācijas sistēmas jautājumos.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina novada iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu. Veicina iedzīvotāju informētību par pasauli, pašizglītību, tālāk attīstot progresīvo virtuālās bibliotēkas stratēģiju Latvijā. Bibliotēka veic bibliotekāro procesu pārraudzību Ķekavas novada publiskajās un vispārizglītojošās skolu bibliotēkas; novada bibliotēku jaunieguvumu apstrādi, novada kopkataloga un novadpētniecības datu bāzes veidošanu un uzturēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 19:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 12:00 19:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā otrdienā bibliotēka slēgta - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Grāmatu un preses izsniegšana
E-katalogs
DB Novads novadpētniecības datubāze par Ķekavas novadu un ievērojamiem novadniekiem
Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
Datorpakalpojumi
Internets
Konsultācijas informācijas meklēšanā
Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi
Tematiskas literatūras izstādes
Jauno grāmatu dienas
Tematiski pasākumi
Novadpētniecības materiālu krājums
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Kopiju izgatavošana A4 formāta 1 lpp. A4 formāta 1 lapa no abām pusēm A3 formāta 1 lpp. A3 formāta 1 lapa no abām pusēm 0.16 0.31 0.17 0.32
Izdruka Melnbalta teksta izdruka 1 lpp. Melnbalta attēla izdruka 1 lpp. Melnbalta teksta izdruka 1 lapa no abām pusēm Krāsaina attēla izdruka 1/4 lpp. Krāsaina attēla izdruka 1/2 lpp. Krāsaina attēla izdruka 3/4 lpp. Krāsaina attēla izdruka 1 lpp. 0.17 0.21 0.21 0.48 0.80 1.10 1.45
Skenēšana Attēla un teksta skenēšana A4 formātā 1 lpp. 0.24
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1961

Teritorijas kopējā platība (m2):

1205

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

303

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

37

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1566

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

796

Pārējie:

770

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

19218

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

8686

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10532

Virtuālais apmeklējums:

5244

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

42973

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

15525

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 30913
Seriālizdevumi 10569
Audiovizuālie resursi 84
Kartogrāfiskie materiāli 53
Nošizdevumi 12
Pārējie dokumenti 1342
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 11712

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 211
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 107
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 104

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1841

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1902

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

32873

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 909 574 28226
Seriālizdevumi 920 1325 4463
Audiovizuālie resursi 4 3 114
Kartogrāfiskie materiāli 35
Nošizdevumi 12
Pārējie dokumenti 8 23
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 337 323 8274

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 15
Darbiniekiem 9
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

3

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 98 98
Teksta dokumenti - Lappuses 98 98
Attēlizdevumi 192 6 198
Skaņu ieraksti 19 19
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
Skaņu ieraksti - līdz gada sākumam 0 17 24
Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) 0 17 24