Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013092

Adrese:

Iecavas iela 2, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67932317 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Baldones vidusskolas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Amatniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031902

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1992

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1828

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un citu materiālu izsniegšana skolotājiem, skolēniem un citiem skolas darbiniekiem.
2. Interneta izmantošana .( informācijas meklēšana, printēšana, datu bāzu izmantošana Informācijas meklēšana, printēšana, digitālo platformu izmantošana- e-klase, uzdevumi.lv, soma.lv, Letonika.lv.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

145

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

702

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

618

Pārējie:

84

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

14266

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 14266
Pieaugušie 5300
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 8966

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10639

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5531

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 10639
Grāmatas 10571
Audiovizuālie resursi 20
Kartogrāfiskie materiāli 46
Attēlizdevumi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 7220
Bērnu un jauniešu grāmatas 628

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1573

Izslēgto dokumentu kopskaits:

282

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

20564

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1573 282 20564
Grāmatas 1570 282 20374
Audiovizuālie resursi 3 0 190
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1448 175 13902
Bērnu un jauniešu grāmatas 36 1 150

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2