Audriņu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000641

Adrese:

Krasuhas iela 3, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV-4611

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26576386 @
64640353
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Oksana Brokāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000015539

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0483

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

365A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1958

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1958. gadā par ko liecina ieraksts pirmajā inventāra grāmatā. Atrašanās vieta – Puderovas ciems

Darbība:

Audriņu pagasta bibliotēka ir Audriņu pagasta kultūras iestāde, kura veic informējošo, izglītojošo un izklaidējošo funkcijas, veidojot savu krājumu un atbilstošu vidi, nodrošinot brīvu informācijas pieejamību un brīvā laika pavadīšanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 08:30 16:00
Trešdiena 12:00 19:00
Ceturtdiena 08:30 16:00
Piektdiena 11:00 18:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00 Katra mēneša 20. datumā - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3 Apmācības un konsultācijas Apmācības un konsultācijas darbā ar datoru un internetu, piekļuve datubāzēm, digitālajām kolekcijām, e-kataloga izmantošana
4 Jauno grāmatu dienas Reizi ceturksnī Jauno grāmatu izstādes un apskats
5 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
6 Uzziņas Bibliogrāfisku, tematisku, faktogrāfisku, adrešu uzziņu izpilde
7 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, izdruka A4 - 1 lapa no vienas puses; A4 - 1 lapa no divām pusēm
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

1417

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

261

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

85

Pārējie:

176

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3847

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2724

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1123

Virtuālais apmeklējums:

564

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5195

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

646

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3331
Seriālizdevumi 1854
Audiovizuālie resursi 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 400

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

299

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5991

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 136 5353
Seriālizdevumi 163 625
Audiovizuālie resursi 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 29 748

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1