Audriņu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000641

Adrese:

Krasuhas iela 3, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV-4611

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26461914 @
64640353
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Margarita Platonova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000015539

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0483

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

365A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1958

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1958. gadā par ko liecina ieraksts pirmajā inventāra grāmatā. Atrašanās vieta – Puderovas ciems.

Darbība:

Audriņu pagasta bibliotēka ir Audriņu pagasta kultūras iestāde, kura veic informējošo, izglītojošo un izklaidējošo funkcijas, veidojot savu krājumu un atbilstošu vidi, nodrošinot brīvu informācijas pieejamību un brīvā laika pavadīšanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 08:30 16:00
Trešdiena 12:00 19:00
Ceturtdiena 08:30 16:00
Piektdiena 11:00 18:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00 Katra mēneša 20. datumā - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Apmācības un konsultācijas Apmācības un konsultācijas darbā ar datoru un internetu, piekļuve datubāzēm, digitālajām kolekcijām, e-kataloga izmantošana
Jauno grāmatu dienas Reizi ceturksnī Jauno grāmatu izstādes un apskats
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
Uzziņas Bibliogrāfisku, tematisku, faktogrāfisku, adrešu uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, izdruka A4 formāts 1 lapa no vienas puses A4 formāts 1 lapa no divām pusēm 0,07 EUR 0,13 EUR
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1963

Teritorijas kopējā platība (m2):

1417

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

224

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

68

Pārējie:

156

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2551

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1730

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

821

Virtuālais apmeklējums:

439

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4043

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

502

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2816
Seriālizdevumi 1227
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 267

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 5
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

223

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5806

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4986 109 5095
Seriālizdevumi 581 114 695
Attēlizdevumi 1 1
Elektroniskie resursi 15 15
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 967 26 993

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

24

Tematiskie pasākumi:

15