Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012638

Adrese:

Jura Mātera iela 11, Auce, Dobeles nov., LV-3708

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63745421 28320846 63720952
Bibliotēkā 29415740 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Auces vidusskolas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

skolas/Indra Špela

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4513900885

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0881

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4020

Akreditācijas datums:

07.12.2020

Akreditācijas termiņš:

06.12.2026

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1945.

Darbība:

Bibliotēka ir izglītības iestādes struktūrvienība, kuras uzdevums nodrošināt brīvu pieeju visu veida informācijai, veicināt patstāvīgas mācīšanās iemaņas skolēniem, atbalstīt skolotājus mācību programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:30
Otrdiena 08:00 15:30
Trešdiena 08:00 15:30
Ceturtdiena 08:00 15:30
Piektdiena 08:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Informācijas pakalpojumi Uzziņu sniegšana no dažādiem dokumentiem.
2 Kopēšana. Printēšana no interneta resursiem. Bibliotēkā kopēšana un printēšana ir bezmaksas pakalpojumi, ko noteikusi skolas vadība.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Auces vidusskola Jura Mātera iela 11, Auce Pašvaldības īpašums 1982.
Teritorijas kopējā platība (m2):

102

Papildu informācija par ēkām:

Atrodas skolas 3.stāvā

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

102

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

526

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

466

Pārējie:

60

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4822

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1146

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3676

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8229

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5189

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8159
Seriālizdevumi 57
Audiovizuālie resursi 7
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 5145
Bērnu un jauniešu grāmatas 1349

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1031

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1355

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

24225

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1030 1355 24189
Seriālizdevumi 0
Audiovizuālie resursi 1 0 36
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 756 1296 9464

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1