Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012638

Adrese:

Jura Mātera iela 11, Auce, Auces nov., LV-3708

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63745421 28320846 63720952
Bibliotēkā 29415740 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Auces vidusskolas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

skolas/Indra Špela

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4513900885

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0881

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2898

Akreditācijas datums:

07.05.2014

Akreditācijas termiņš:

06.05.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1945.

Darbība:

Bibliotēka ir izglītības iestādes struktūrvienība, kuras uzdevums nodrošināt brīvu pieeju visu veida informācijai, veicināt patstāvīgas mācīšanās iemaņas skolēniem, atbalstīt skolotājus mācību programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:30
Otrdiena 08:00 15:30
Trešdiena 08:00 15:30
Ceturtdiena 08:00 15:30
Piektdiena 08:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Informācijas pakalpojumi. Kopēšana. Printēšana no interneta resursiem. Uzziņu sniegšana no dažādiem dokumentiem. Bibliotēkā kopēšana un printēšana ir bezmaksas pakalpojumi, ko noteikusi skolas vadība.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1982

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēkas telpas atrodas skolā 3. stāvā.

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

102

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

554

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

497

Pārējie:

57

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9061

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1867

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7194

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11322

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8126

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10981
Seriālizdevumi 312
Audiovizuālie resursi 16
Kartogrāfiskie materiāli 10
Pārējie dokumenti 2
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4792
Bērnu grāmatas 2856

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

881

Izslēgto dokumentu kopskaits:

394

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

23370

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 769 281 23337
Seriālizdevumi 112 112
Audiovizuālie resursi 1 33
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 395 26 9761

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1