Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012638

Adrese:

Jura Mātera iela 11, Auce, Dobeles nov., LV-3708

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63745421 28320846 63720952
Bibliotēkā 29415740 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Auces vidusskolas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

skolas/Indra Špela

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4513900885

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0881

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4020

Akreditācijas datums:

07.12.2020

Akreditācijas termiņš:

06.12.2026

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1945.

Darbība:

Bibliotēka ir izglītības iestādes struktūrvienība, kuras uzdevums nodrošināt brīvu pieeju visu veida informācijai, veicināt patstāvīgas mācīšanās iemaņas skolēniem, atbalstīt skolotājus mācību programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:30
Otrdiena 08:00 15:30
Trešdiena 08:00 15:30
Ceturtdiena 08:00 15:30
Piektdiena 08:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Informācijas pakalpojumi Uzziņu sniegšana no dažādiem dokumentiem.
2 Kopēšana. Printēšana no interneta resursiem. Bibliotēkā kopēšana un printēšana ir bezmaksas pakalpojumi, ko noteikusi skolas vadība.
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Auces vidusskola Jura Mātera iela 11, Auce Pašvaldības īpašums 1982.
Papildu informācija par infrastruktūru:

Atrodas skolas 3.stāvā

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

102

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

529

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

469

Pārējie:

60

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3560

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

951

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2609

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8020

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4801

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7941
Seriālizdevumi 66
Audiovizuālie resursi 9
Pārējie dokumenti 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 5460

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

716

Izslēgto dokumentu kopskaits:

88

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

24549

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 661 34 24514
Seriālizdevumi 54 54 0
Audiovizuālie resursi 1 35
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 336 28 10004

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1