Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012638

Adrese:

Jura Mātera iela 11, Auce, Auces nov., LV-3708

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63745421 28320846 63720952
Bibliotēkā 29415740 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Auces vidusskolas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

skolas/Indra Špela

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4513900885

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0881

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4020

Akreditācijas datums:

07.12.2020

Akreditācijas termiņš:

06.12.2026

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1945.

Darbība:

Bibliotēka ir izglītības iestādes struktūrvienība, kuras uzdevums nodrošināt brīvu pieeju visu veida informācijai, veicināt patstāvīgas mācīšanās iemaņas skolēniem, atbalstīt skolotājus mācību programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:30
Otrdiena 08:00 15:30
Trešdiena 08:00 15:30
Ceturtdiena 08:00 15:30
Piektdiena 08:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Informācijas pakalpojumi Uzziņu sniegšana no dažādiem dokumentiem.
2 Kopēšana. Printēšana no interneta resursiem. Bibliotēkā kopēšana un printēšana ir bezmaksas pakalpojumi, ko noteikusi skolas vadība.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Auces vidusskola Jura Mātera iela 11, Auce Pašvaldības īpašums 1982.
Teritorijas kopējā platība (m2):

102

Papildu informācija par infrastruktūru:

Atrodas skolas 3.stāvā

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

102

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

578

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

501

Pārējie:

77

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4810

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

940

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3870

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9669

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6769

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9571
Seriālizdevumi 93
Audiovizuālie resursi 3
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 5918
Bērnu grāmatas 1498

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

921

Izslēgto dokumentu kopskaits:

673

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

23921

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 789 541 23887
Seriālizdevumi 132 132
Audiovizuālie resursi 34
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 517 392 9696

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1