Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012638

Adrese:

Jura Mātera iela 11, Auce, Auces nov., LV-3708

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63745421 28320846 63720952
Bibliotēkā 29415740 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Auces vidusskolas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

skolas/Indra Špela

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4513900885

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0881

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

07.05.2014

Akreditācijas termiņš:

06.05.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1945.

Darbība:

Bibliotēka ir izglītības iestādes struktūrvienība, kuras uzdevums nodrošināt brīvu pieeju visu veida informācijai, veicināt patstāvīgas mācīšanās iemaņas skolēniem, atbalstīt skolotājus mācību programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:30
Otrdiena 08:00 15:30
Trešdiena 08:00 15:30
Ceturtdiena 08:00 15:30
Piektdiena 08:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Informācijas pakalpojumi Uzziņu sniegšana no dažādiem dokumentiem.
2 Kopēšana. Printēšana no interneta resursiem. Bibliotēkā kopēšana un printēšana ir bezmaksas pakalpojumi, ko noteikusi skolas vadība.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Auces vidusskola Jura Mātera iela 11, Auce Pašvaldības īpašums 1982.
Teritorijas kopējā platība (m2):

102

Papildu informācija par infrastruktūru:

Atrodas skolas 3.stāvā

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

102

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

556

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

499

Pārējie:

57

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7669

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1445

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6224

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9971

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7039

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9677
Seriālizdevumi 272
Audiovizuālie resursi 20
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 5024
Bērnu grāmatas 2174

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1307

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1004

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

23673

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1170 868 23639
Seriālizdevumi 136 136
Audiovizuālie resursi 1 34
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 671 861 9571

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1