Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000620

Adrese:

"Māja Nr. 1", Ārdava, Pelēču pag., Preiļu nov., LV-5329

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27137884 @
Bibliotēkā @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu novada pašvaldības mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu regiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa Draugiem.lv
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Petrova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000065487

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.11.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1074

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

353B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950.gads.

Darbība:

Ārdavas bibliotēka ir Preiļu novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 13:30
Sestdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās pusdienu pārtraukums 12:30 -13:00. Spodrības diena - katra mēneša pēdējā piektdiena, kad bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana, bezmaksas WiFi.
2 Starpbibliotēku abonements Grāmatu, kuru nav Ārdavas bibliotēkā, ir iespējams pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
3 Uzziņas un konsultācijas Uzziņas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, kā arī cita veida uzziņas un konsultācijas.
4 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu, valsts un pašvaldības pakalpojumu saņemšanai u.c.
5 Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka (News).
6 Attālinātais lietotājs Piedāvājam iespēju kļūt par attālināto lietotāju, iegūstot autorizācijas datus 3td e-grāmatu bibliotēkai, Letonikas datu bāzei un Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogam.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ārdavas bibliotēka Ārdava, Pelēču pag. Preiļu nov. Pašvaldības īpašums 2003

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

54

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

95

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

16

Pārējie:

79

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1389

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1278

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

111

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2301

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

211

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 848
Seriālizdevumi 1450
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 198

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 70
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 65
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

407

Izslēgto dokumentu kopskaits:

378

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

3451

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 167 179 2734
Seriālizdevumi 240 199 695
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 15
Elektroniskais krājums (summa) 4
Citi elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 29 12 382

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1