Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012646

Adrese:

"Annas Brigaderes skola", Kroņauce, Tērvetes pag., Dobeles nov., LV-3730

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63768519 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aldis Tisenkopfs

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4512903043

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.08.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1706

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.12.2014

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AP_223

Akreditācijas datums:

25.04.2021

Akreditācijas termiņš:

25.04.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1934

Sākums:

Annas Brigaderes pamatskola dibināta 1934.gadā. Skolas bibliotēka tika veidota pakāpeniski. Krājuma sistematizēšana aizsākta 20,gadsimta 60. gados.

Darbība:

1.Atbalsts mācību procesam. 2.Informācijpratības veicināšana. 3.Lasītprasmes veicināšana. 4.Radošas personības veidošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets. Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

27

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

185

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

158

Pārējie:

27

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

945

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

131

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

814

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4184

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3227

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4058
Seriālizdevumi 112
Elektroniskais krājums (summa) 14
Citi elektroniskie resursi 14
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2370

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 17
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 13
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

435

Izslēgto dokumentu kopskaits:

460

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5336

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 403 428 5295
Seriālizdevumi 30 30 0
Audiovizuālie resursi 0 0 41
Elektroniskais krājums (summa) 2 2 0
Citi elektroniskie resursi 2 2 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 312 318 2937

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2021.gada beigās:

0