Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012646

Adrese:

"Annas Brigaderes skola", Kroņauce, Tērvetes pag., Dobeles nov., LV-3730

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63768519 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aldis Tisenkopfs

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4512903043

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.08.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1706

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.12.2014

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AP223

Akreditācijas datums:

25.04.2021

Akreditācijas termiņš:

25.04.2027

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Annas Brigaderes pamatskola dibināta 1934.gadā. Skolas bibliotēka tika veidota pakāpeniski. Krājuma sistematizēšana aizsākta 20.gs. 60.gados.

Darbība:

1.Atbalsts mācību procesam. 2.Informācijpratības veicināšana. 3.Lasītprasmes veicināšana. 4.Radošas personības veidošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:00
Trešdiena 8:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets. Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

27

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

27

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

201

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

167

Pārējie:

34

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

900

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 900
Pieaugušie 120
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 780

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5540

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3016

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5534
Grāmatas 5429
Seriālizdevumi 105
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 6
Citi digitāli resursi 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2230

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

301

Izslēgto dokumentu kopskaits:

370

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5470

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 301 370 5470
Grāmatas 271 340 5429
Seriālizdevumi 30 30 0
Audiovizuālie resursi 0 0 41
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 239 340 3014

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2023.gada beigās:

0