Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012646

Adrese:

Annas Brigaderes skola, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63768519 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aldis Tisenkopfs

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4512903043

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.08.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1706

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.12.2014

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3107

Akreditācijas datums:

15.05.2015

Akreditācijas termiņš:

18.05.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1934

Sākums:

Annas Brigaderes pamatskola dibināta 1934.gadā. Skolas bibliotēka tika veidota pakāpeniski, krājuma sistematizēšana aizsākta 20.gadsimta 60.gados.

Darbība:

1.Atbalsts mācību procesam. 2.Informācijpratības veicināšana. 3.Lasītprasmes veicināšana. 4.Radošas personības veidošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:00
Otrdiena 07:50 08:50
Otrdiena 14:00 15:00
Trešdiena 07:50 08:50
Trešdiena 13:10 15:10
Ceturtdiena 13:10 15:10
Piektdiena 07:50 08.50
Papildu informācija:

Nepieciešamības gadījumos bibliotēka apkalpo lasītājus arī starpbrīžos.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1954

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

27

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

144

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

131

Pārējie:

13

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1747

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

236

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1511

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8779

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8315

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8282
Seriālizdevumi 486
Audiovizuālie resursi 11
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4398

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 31
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 25
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

385

Izslēgto dokumentu kopskaits:

568

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5182

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 178 364 5141
Seriālizdevumi 204 204 0
Audiovizuālie resursi 3 0 41
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 143 83 2737

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1