Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012646

Adrese:

Annas Brigaderes skola, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63768519 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aldis Tisenkopfs

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4512903043

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.08.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1706

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.12.2014

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3107

Akreditācijas datums:

15.05.2015

Akreditācijas termiņš:

18.05.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1934

Sākums:

Annas Brigaderes pamatskola dibināta 1934.gadā. Skolas bibliotēka tika veidota pakāpeniski, krājuma sistematizēšana aizsākta 20.gadsimta 60.gados.

Darbība:

1.Atbalsts mācību procesam. 2.Informācijpratības veicināšana. 3.Lasītprasmes veicināšana. 4.Radošas personības veidošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 07:50 08:50
Pirmdiena 12:30 15:00
Otrdiena 07:50 08:50
Otrdiena 14:00 15:00
Trešdiena 07:50 08:50
Trešdiena 14:00 15:00
Ceturtdiena 13:30 15:00
Piektdiena 07:50 8:50
Piektdiena 11:30 12:30
Papildu informācija:

Nepieciešamības gadījumos bibliotēka apkalpo lasītājus arī starpbrīžos.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

27

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

168

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

138

Pārējie:

30

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

849

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

143

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

706

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4624

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3392

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4412
Seriālizdevumi 204
Audiovizuālie resursi 8
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4312

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 23
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

446

Izslēgto dokumentu kopskaits:

269

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5361

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 240 63 5320
Seriālizdevumi 204 204 0
Audiovizuālie resursi 0 0 41
Elektroniskais krājums (summa) 2 2 0
Citi elektroniskie resursi 2 2 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 175 63 2943

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi: