Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012446

Adrese:

Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65197626 29440890 @ 65197626

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0113900975

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.07.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0946

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2769

Akreditācijas datums:

13.12.2013

Akreditācijas termiņš:

15.12.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 16:00 Laiks norādīts aptuveni, jo pa vidu vadu 5 stundas.
Otrdiena 9:00 15:00
Trešdiena 9:00 16:00 Vadu 3 stundas
Ceturtdiena 8:20 16:00 Vadu 3 stundas
Piektdiena 12:00 15:00 No rīta 5 stundas

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Brīva pieeja bibliotēkas fondam ikvienam skolēnam, skolas darbiniekam un novada iedzīvotājam. Mācību grāmatu izsniegšana skolēniem, skolotājiem. Periodikas izmantošana ikvienam apmeklētājam. Datoru pieejamība un izmantošana. Kopētāja izmantošana.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1924

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

83

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

250

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

200

Pārējie:

50

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4000

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

200

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3800

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3285

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2050

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3150
Seriālizdevumi 75
Audiovizuālie resursi 20
Elektroniskie resursi 40
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2400
Bērnu grāmatas 300

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

119

Izslēgto dokumentu kopskaits:

25

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7835

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 90 7575
Seriālizdevumi 25 25
Audiovizuālie resursi 4 260
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 419 7514

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

Cita

Datubāžu kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda