Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000115

Adrese:

Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65197460 29257448 @ 65197460
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Skrīveru novads
Citas iestādes vietne Aizkraukles pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Elektroniskais katalogs Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Karmena Ulpe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009169837

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

21.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0295

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

01.12.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

322A

Akreditācijas datums:

28.08.2014

Akreditācijas termiņš:

28.08.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

1922.gada 22.oktobris

Darbība:

Bibliotēkas misija - veicināt sabiedrības attīstību un izglītību, nodrošinot informācijas pieejamību

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana A4 formāts 1 lapas puse 0.10
Kopēšana A4 formāts abas lapas puses 0.14
Kopēšana A3 formāts 1 lapas puse 0.14
Kopēšana A3 formāts abas lapas puses 0.21
Printēšana Teksts 1 lpp. melnbalts 0.10
Printēšana Teksts 1 lpp. krāsains 0.21
Printēšana Attēls melnbalts 0.21
Printēšana Attēls krāsains 1/4 lpp. 0.36
Printēšana Attēls krāsains 1/2 lpp. 0.71
Printēšana Attēls krāsains 3/4 lpp. 1.07
Printēšana Attēls krāsains 1 lpp. 1.42
Skenēšana 1 lpp. 0.20
Faksa nosūtīšana Latvijas teritorijā 1. lapa 0.57
Faksa nosūtīšana Latvijas teritorijā katra nākošā lapa 0.28
Faksa saņemšana 1 lapa 0.14
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1927

Teritorijas kopējā platība (m2):

1495

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

140

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

694

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

23

Pārējie:

671

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6446

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6313

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

133

Virtuālais apmeklējums:

1124

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

17290

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

91

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 11094
Seriālizdevumi 6166
Audiovizuālie resursi 30

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 28
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 18
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1171

Izslēgto dokumentu kopskaits:

298

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

14078

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 463 277 11231
Seriālizdevumi 703 21 2732
Audiovizuālie resursi 4 49
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 1 61
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 17

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

0