Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013031

Adrese:

Maskavas iela 197, Rīga, LV-1019

Darbojās 2017.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67141237 @ 67141237
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Diāna Moškarina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002201942

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.09.2006

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1764

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.05.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2694

Akreditācijas datums:

12.06.2013

Akreditācijas termiņš:

11.06.2019

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Bibliotēka nodrošina mācību un metodisko izdevumu, nozaru, izziņas un daiļliteratūras izdevumu, kā arī citu informācijas avotu pieejamību un apriti, atbalstot mācību procesu un vispārējo skolas darbību; strādā pie skolēnu lasīšanas kultūras sekmēšanas un informācijpratības attīstīšanas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Bibliotēkas krājums Bibliotēkas brīvpieejas krājuma izmantošana, literatūras (t.sk. jaunāko periodisko izdevumu) izsniegšana uz mājām.
2. Dators un internets Datoru un interneta pieslēguma, kā arī multifunkcionālās ierīces (kopēšana, drukāšana) izmantošana.
3. Pasākumi Iespēja apmeklēt un piedalīties bibliotēkas rīkotajās lasīšanas veicinošajās aktivitātēs (tematiskie pasākumi, ekskursijas, nodarbības, izstādes, konkursi).
4. SBA Iepēja pasūtīt izdevumus no sadarbības bibliotēku fonda.
5. Konsultācijas, uzziņas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.Palīdzība informācijas meklēšanā un atlasē. Individuālas konsultācijas darbam ar datora lietojumprogrammām un internetu.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2007

Papildu informācija par infrastruktūru:

Ēkā pieejams lifts.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

94

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

675

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

630

Pārējie:

45

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7651

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

373

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7278

Virtuālais apmeklējums:

449

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8273

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8101

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8241
Audiovizuālie resursi 32
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 5669

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1262

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1500

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

18999

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 19157 1262 1500 18919
Audiovizuālie resursi 80 80
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 11519 909 946 11482

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

27

Tematiskie pasākumi:

8