Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000869

Adrese:

Vālodzes, Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22029536 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ventspils bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Ventspils reģiona kopkatalogs
Citas iestādes vietne ventspils novada pašvaldības mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Baiba Manteja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009426262

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.10.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0905

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4274

Akreditācijas datums:

28.08.2014

Akreditācijas termiņš:

28.08.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945.gada maijs

Darbība:

Bibliotēka veic kultūras, informācijas, sociālās, kā arī izklaidējošās funkcijas; tā nodrošina bibliotēkas lietotājiem brīvu un neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu. Bibliotēka sadarbojas ar visām Ances pagasta izglītības un kultūras iestādēm. Bibliotēkā darbojas lasītāju interešu klubs "Dažādības".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:30 18:00
Trešdiena 09:30 18:00
Ceturtdiena 09:30 18:00
Piektdiena 09:30 18:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 12:30 - 13:00 Pirmdienās, svētdienās, mēneša pēdējā ceturtdienā - slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Brīvpieejas grāmatu krājums 6435 dokumentu vienības
Elektroniskais kopkatalogs Informācija par krājumu
Preses izdevumi 30 nosaukumi
Datoru un interneta izmantošana, bezvadu internets 5 datori
Datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka, Filmas.lv, Periodika.lv
Novadpētniecības materiāli
"Ekskursija pa Anci" Ances pagasta faktu uzskaites kartotēka
Tematiskas izgriezumu mapes No preses izdevumiem par Ances pagastu, notikumiem un iedzīvotājiem.
Izstādes un pasākumi
Lasītāju interešu klubs "Dažādības"
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Ances bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
kopēšana melnbalta A4 formāta 1 lappuse 0.09
datorizdruka melnbalta izdruka - A4 formāta 1 lappuse 0.09
datorizdruka krāsaina izdruka - A4 formāta 1 lappuse 0.95
skenēšana neiesieti dokumenti 0.30
skenēšana iesieti dokumenti 0.36
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

119

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

211

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Pārējie:

147

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4210

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2518

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1692

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5926

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

253

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2030
Seriālizdevumi 3890
Nošizdevumi 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 217

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 21
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

659

Izslēgto dokumentu kopskaits:

76

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

6215

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4768 188 74 4882
Seriālizdevumi 841 471 2 1310
Audiovizuālie resursi 2 2
Nošizdevumi 21 21
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 628 18 2 644

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 1 1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

50

Tematiskie pasākumi:

31

Projektizstrāde:

1