Ambeļu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000252

Adrese:

Parka iela 3, Ambeļi, Ambeļu pag., Augšdaugavas nov., LV-5438

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26351860 @
Pagasta pārvaldē 65475117
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zoja Rubene

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000074884

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.10.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0068

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

605A

Akreditācijas datums:

18.10.2023

Akreditācijas termiņš:

17.10.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1954

Sākums:

No arhīva dokumentiem, kas ir saglabājušies, ir zināms, ka Vēsturiskais bibliotēkas dibinātājs ir Daugavpils rajona darbaļaužu deputāta padomes izpildkomiteja. Ar 1954.gada 8. jūlijā lēmumu Nr. 324 šī institūcija tika pieņemta kā Augstkalnes bibliotēka. 1959.gada septembrī izveidojās Ambeļu ciema padome, un Augstkalnes bibliotēka tika pārnesta uz Ambeļiem ar jaunu nosaukumu – Ambeļu bibliotēka.

Darbība:

Izmantojot dažādus pasākumus un resursus, piesaistīt bibliotēkai dažādus iedzīvotāju sociālos slāņus. • apgūt jaunākās mūsdienu tehnoloģijas un apmācīt bibliotēkas apmeklētājus darbam ar tām. • kvalitatīvi turpināt krājuma komplektēšanu, ņemot vērā lasītāju pieprasījumu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no 13.00 līdz 14.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas nodarbības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav pieejami Ambeļu pagasta bibliotēkā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. Kopkatalogs http://naujene.biblioteka.lv/alise/
7. Interešu klubs „Radošā laboratorija” Iespēja pieaugušajiem apgūt dažādas amatu prasmes kopā ar amatu meistariem un entuziastiem
8. Audiosalons „Nostalģija” Vinila pašu kolekcija un atskaņotājs mūzikas cienītājiem
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Ambeļu pagasta pārvalde
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Valsts īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

505

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

127

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

23

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

167

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

32

Pārējie:

135

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

22069

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2608
Pieaugušie 1903
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 705
Virtuālais apmeklējums 19461
Digitālie pakalpojumi 19374
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 19374
Datubāzu apmeklējums 87
Abonētās 87

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8212

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1586

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 8212
Grāmatas 4588
Seriālizdevumi 3616
Nošizdevumi 8
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 65
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 65

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

411

Izslēgto dokumentu kopskaits:

389

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

3044

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 411 389 3044
Grāmatas 67 27 2694
Seriālizdevumi 344 362 344
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 4
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 0 0 0
Datubāzes (skaits) 0 0 0
Abonētās 0 0 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 12 12 687

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1