Ambeļu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000252

Adrese:

Parka iela 3, Ambeļi, Ambeļu pag., Augšdaugavas nov., LV-5438

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26351860 @
Pagasta pārvaldē 65475117
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Ambeļu pagasta pārvaldes mājaslapa
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zoja Rubene

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000074884

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.10.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0068

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

605A

Akreditācijas termiņš:

14.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1954

Sākums:

No arhīva dokumentiem, kas ir saglabājušies, ir zināms, ka Vēsturiskais bibliotēkas dibinātājs ir Daugavpils rajona darbaļaužu deputāta padomes izpildkomiteja. Ar 1954.gada 8. jūlijā lēmumu Nr. 324 šī institūcija tika pieņemta kā Augstkalnes bibliotēka. 1959.gada septembrī izveidojās Ambeļu ciema padome, un Augstkalnes bibliotēka tika pārnesta uz Ambeļiem ar jaunu nosaukumu – Ambeļu bibliotēka.

Darbība:

Izmantojot dažādus pasākumus un resursus, piesaistīt bibliotēkai dažādus iedzīvotāju sociālos slāņus. • apgūt jaunākās mūsdienu tehnoloģijas un apmācīt bibliotēkas apmeklētājus darbam ar tām. • kvalitatīvi turpināt krājuma komplektēšanu, ņemot vērā lasītāju pieprasījumu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no 13.00 līdz 14.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav pieejami Ambeļu pagasta bibliotēkā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. Kopkatalogs http://naujene.biblioteka.lv/alise/
7. Interešu klubs „Radošā laboratorija” Iespēja pieaugušajiem apgūt dažādas amatu prasmes kopā ar amatu meistariem un entuziastiem
8. Audiosalons „Nostalģija” Vinila pašu kolekcija un atskaņotājs mūzikas cienītājiem
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Ambeļu pagasta pārvalde
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

505

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

127

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

23

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

150

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

120

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1385

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

852

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

533

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3697

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

996

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2263
Seriālizdevumi 1434
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 140

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 43
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 43

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

546

Izslēgto dokumentu kopskaits:

468

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4277

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 113 198 2607
Seriālizdevumi 433 270 1664
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 23 3 727

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1