Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012837

Adrese:

Ausekļa iela 1, Aloja, Limbažu nov., LV-4064

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64031359 @
Bibliotēkā 29443093 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aiva Nemme

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1413900157

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

19.01.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1252

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_32

Akreditācijas datums:

13.04.2021

Akreditācijas termiņš:

12.04.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Alojas Ausekļa vidusskolas bibliotēka dibināta 1951. gadā, kad Alojas 7-gadīgā skola kļūst par Alojas Ausekļa vidusskolu.

Darbība:

Skolas bibliotēka sniedz pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem: skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, nodrošinot lasītājus ar vajadzīgo mācību, metodisko, nozaru un daiļliteratūru. Skolas bibliotēkas darbs ir ciešā saistībā ar mācību darbu. Sadarbojamies ar Alojas pilsētas bibliotēku. Organizējam bibliotekārās stundas, tematiskos pasākumus, izstādes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 14:00
Otrdiena 13:00 17:00
Trešdiena 13:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 14:00
Piektdiena 13:00 17:00

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

96

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

287

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

263

Pārējie:

24

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6387

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

734

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5653

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4657

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4248

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4530
Seriālizdevumi 57
Audiovizuālie resursi 32
Kartogrāfiskie materiāli 24
Nošizdevumi 6
Attēlizdevumi 4
Nepublicētie dokumenti 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 3542
Bērnu un jauniešu grāmatas 275

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

607

Izslēgto dokumentu kopskaits:

474

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

7786

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 598 469 7650
Seriālizdevumi 5 5
Audiovizuālie resursi 77
Kartogrāfiskie materiāli 27
Nošizdevumi 4 30
Attēlizdevumi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 485 469 5352

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1