Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013111

Adrese:

Skolas iela 5, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 29205389 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Allažu pamatskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ivita Vītola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001274309

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

24.01.2002

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.05.2007

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

ID3739

Akreditācijas datums:

10.04.2019

Akreditācijas termiņš:

09.04.2025

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Allažu pamatskolas bibliotēka ir pašvaldības izglītības iestādes struktūrvienība, kas nodrošina bibliotēkas lietotājus ar iespieddarbu un informācijas pieejamību. Nodrošina izglītības iestādi ar nepieciešamo mācību, metodisko un papildliteratūru kvalitatīva mācību procesa īstenošanai, piešķirtā budžeta ietvaros. Piedāvājumā dažāda veida uzziņu literatūra, vārdnīcas un daiļliteratūras krājums, atbilstoši vecuma grupām, nodrošinot mācību satura apguvi un lasīšanu kā vaļasprieku. Veic iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, uzskaiti, apstrādi, cirkulāciju un uzglabāšanu. Katru gadu iesaista bibliotēkas lietotājus lasītveicināšanas programmās: Bērnu un jauniešu žūrija un Skaļās lasīšanas konkursā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 8:15 16:15
Piektdiena 8:15 16:15

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Lasītāju apmācība
2 Konsultatīvie pakalpojumi lasītājiem
3 Grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana, izmantošanai bibliotēkā
4 Grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana uz mājām (abonements)
5 Informācijas pakalpojumu sniegšana, izmantojot iespiedprodukciju un elektroniskos dokumentus
6 Pasākumu programmu plānošana Programmu plānošana norit augusta pēdējā nedēļā
7 Pasākumu un izstāžu organizēšana Mācību gada ietvaros - secīgi plānotajiem pasākumiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Nav
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Allažu pamatskola
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Allažu pamatskola Skolas iela 5, Allaži Pašvaldības īpašums 1994
Teritorijas kopējā platība (m2):

3260

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

36

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12