Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013111

Adrese:

Skolas iela 5, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67970949 29205389 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne www.allazupamatskola.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ivita Vītola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001274309

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

24.01.2002

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1922

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.05.2007

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4312901109

Akreditācijas datums:

13.05.2013

Akreditācijas termiņš:

12.05.2019

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:20 15:20
Otrdiena 10:20 15:20
Trešdiena 10:20 15:20
Ceturtdiena 10:20 15:20
Piektdiena 10:20 14:20

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
-lasītāju apmācība; -konsultatīvie pakalpojumi lasītājiem; -grāmatu un citu informācijas mediju izsniegšana izmantošanai bibliotēkā; -grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana uz mājām (abonements); -informācijas pakalpojumu sniegšana, izmantojot iespiedprodukciju un elektroniskos dokumentus; -dažādu pasākumu programmu sastādīšana un sagatavošana. -dažādu pasākumu un izstāžu organizēšana.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

46

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

127

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

106

Pārējie:

21

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2176

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

231

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1945

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2008

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1600

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1753
Seriālizdevumi 211
Audiovizuālie resursi 12
Nošizdevumi 17
Attēlizdevumi 2
Nepublicētie dokumenti 13
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1120
Bērnu grāmatas 487

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

282

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

12113

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 11353 238 11591
Seriālizdevumi 381 20 401
Audiovizuālie resursi 64 6 70
Kartogrāfiskie materiāli 7 7
Nošizdevumi 14 4 18
Pārējie dokumenti 12 12 24
Elektroniskie resursi 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 588 153 741
Bērnu grāmatas 132 64 196

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda
Vācu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

32

Tematiskie pasākumi:

5