Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013111

Adrese:

Skolas iela 5, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 29205389 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Allažu pamatskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ivita Vītola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001274309

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

24.01.2002

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.05.2007

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

ID3739

Akreditācijas datums:

10.04.2019

Akreditācijas termiņš:

09.04.2025

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Allažu pamatskolas bibliotēka ir pašvaldības izglītības iestādes struktūrvienība, kas nodrošina bibliotēkas lietotājus ar iespieddarbu un informācijas pieejamību. Nodrošina izglītības iestādi ar nepieciešamo mācību, metodisko un papildliteratūru kvalitatīva mācību procesa īstenošanai, piešķirtā budžeta ietvaros. Piedāvājumā dažāda veida uzziņu literatūra, vārdnīcas un daiļliteratūras krājums, atbilstoši vecuma grupām, nodrošinot mācību satura apguvi un lasīšanu kā vaļasprieku. Veic iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, uzskaiti, apstrādi, cirkulāciju un uzglabāšanu. Katru gadu iesaista bibliotēkas lietotājus lasītveicināšanas programmās: Bērnu un jauniešu žūrija un Skaļās lasīšanas konkursā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 8:00 16:00
Piektdiena 8:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Lasītāju apmācība
2 Konsultatīvie pakalpojumi lasītājiem
3 Grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana, izmantošanai bibliotēkā
4 Grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana uz mājām (abonements)
5 Informācijas pakalpojumu sniegšana, izmantojot iespiedprodukciju un elektroniskos dokumentus
6 Pasākumu programmu plānošana Programmu plānošana norit augusta pēdējā nedēļā
7 Pasākumu un izstāžu organizēšana Mācību gada ietvaros - secīgi plānotajiem pasākumiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Nav
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Allažu pamatskola
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Allažu pamatskola Skolas iela 5, Allaži Pašvaldības īpašums 1994
Teritorijas kopējā platība (m2):

3260

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

36

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

133

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

109

Pārējie:

24

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1658

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

256

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1402

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1329

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1329

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1329
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1019
Bērnu un jauniešu grāmatas 310

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

335

Izslēgto dokumentu kopskaits:

511

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

13308

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 305 13115
Seriālizdevumi 25 508 25
Audiovizuālie resursi 1 79
Nošizdevumi 39
Pārējie dokumenti 1 47
Elektroniskais krājums (summa) 3 3 3
Citi elektroniskie resursi 3 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 220 1512
Bērnu un jauniešu grāmatas 55 417

Informācijas tehnoloģijas

Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE