Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013111

Adrese:

Skolas iela 5, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 29205389 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Allažu pamatskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ivita Vītola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001274309

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

24.01.2002

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.05.2007

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

ID3739

Akreditācijas datums:

10.04.2019

Akreditācijas termiņš:

09.04.2025

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:30 15:30
Otrdiena 9:00 14:00
Trešdiena 9:00 14:00
Ceturtdiena 9:00 14:00
Piektdiena 10:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Lasītāju apmācība Šobrīd tikai attālināti, bet pārējā laikā, kad nav ierobežojumu - klātienē
2 Konsultatīvie pakalpojumi lasītājiem Šobrīd attālināti, bet pārējā laikā - klātienē,
3 Grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana, izmantošanai bibliotēkā Šobrīd izsniedz tikai līdzņemšanai, bet pārējā laikā, kad nav ierobežojumu, iespējams iespieddarbus lasīt arī uz vietas
4 Grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana uz mājām (abonements) Joprojām tas tiek nodrošināts.
5 Informācijas pakalpojumu sniegšana, izmantojot iespiedprodukciju un elektroniskos dokumentus Šobrīd attālināti, pārējā laikā - klātienē.
6 Pasākumu programmu sastādīšana un sagatavošana Programmu sagatavošana - pasākumu plānošana norit augusta pēdējā nedēļā, bet pasākumu sagatavošana norit mācība gada ietvaros.
7 Pasākumu un izstāžu organizēšana Mācību gada ietvaros - secīgi plānotajiem pasākumiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Nav
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Allažu pamatskola
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Allažu pamatskola Skolas iela 5, Allaži Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

46

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

36

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

138

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

122

Pārējie:

16

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

784

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

181

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

603

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2297

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1139

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2271
Seriālizdevumi 18
Nošizdevumi 8
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1190
Bērnu grāmatas 241

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

287

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

13119

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 260 12499
Seriālizdevumi 24 484
Audiovizuālie resursi 73
Kartogrāfiskie materiāli 1 11
Nošizdevumi 22
Pārējie dokumenti 2 28
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 71 1031
Bērnu grāmatas 47 324

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1