Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013570

Adrese:

Raunas iela 12-2 Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
@
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1767

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.05.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2014

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

67

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

131

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

103

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7786

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5070

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2716

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7947

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1680

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1049
Nošizdevumi 6898
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 316

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

122

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2386

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

14650

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 44 414 4881
Nošizdevumi 78 1972 9769
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 16 98 674

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 11
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1