Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013570

Adrese:

Raunas iela 12 - 2, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
@
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rasma Šilinska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1767

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.05.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, datubāzēm un fondu. Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde skolas audzēkņiem, pedagogiem un darbiniekiem.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana skolas audzēkņiem, pedagogiem un darbiniekiem.
3. Nošu izdevumu abonements skolas audzēkņiem, pedagogiem un darbiniekiem Nošu izdevumi, uzziņu literatūra, mācību literatūra mācību procesa un ārpusklases darba nodrošināšanai.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

67

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

102

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6

Pārējie:

96

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3765

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3377

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

388

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5914

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

216

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1316
Nošizdevumi 4598
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 112

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

178

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

14207

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 56 0 4961
Nošizdevumi 122 0 9246
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 45 0 784

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1