Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012490

Adrese:

Liepnas vidusskola, Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64307074 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jana Kalēja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4413900902

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1216

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1964

Darbība:

Sekmēt ikviena skolēna un skolotāja iespējas pilnveidoties un kļūt par konkurētspējīgu, brīvu atbildīgu cilvēku

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 09:00
Otrdiena 08:00 09:00
Trešdiena 08:00 09:00
Piektdiena 08:00 09:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību grāmatas un mācību līdzekļi. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas skolēniem un pedagogiem nepieciešamo mācību grāmatu un mācību līdzekļu izsniegšana uz tekošo mācību gadu, pēc apstiprināta mācību saraksta.
2. Metodiskā literatūra. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas pedagogiem pieejamās metodiskās literatūras, t.sk. digitālo mācību līdzekļu izsniegšana pedagoģiskajam darbam.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

86

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

92

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

61

Pārējie:

31

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

515

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

228

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

287

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1310

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1203

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1296
Audiovizuālie resursi 14
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1096
Bērnu grāmatas 200

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

86

Izslēgto dokumentu kopskaits:

260

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

9280

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 81 260 9269
Audiovizuālie resursi 5 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 81 260 1138

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0