Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012490

Adrese:

"Liepnas pamatskola", Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64307074 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilona Kazimirjonoka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900006509

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

30.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1216

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1964

Darbība:

Sekmēt ikviena skolēna un skolotāja iespējas pilnveidoties un kļūt par konkurētspējīgu, brīvu, atbildīgu personību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 9:00 10:00
Ceturtdiena 7:45 9:45
Ceturtdiena 14:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību grāmatas un mācību līdzekļi Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas skolēniem un pedagogiem nepieciešamo mācību grāmatu un darba burtnīcu izsniegšana uz tekošo mācību gadu, pēc apstiprināta mācību grāmatu saraksta.
2. Metodiskā literatūra t.sk. digitālie materiāli Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas pedagogiem pieejamās metodiskās literatūras izsniegšana, t. sk. digitālo mācību līdzekļu izsniegšana darbam ar skolēniem.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

86

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12