Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012490

Adrese:

Liepnas vidusskola, Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64307074 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jana Kalēja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4413900902

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1216

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1964

Darbība:

Sekmēt ikviena skolēna un skolotāja iespējas pilnveidoties un kļūt par konkurētspējīgu, brīvu , atbildīgu cilvēku.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8.00-9.00
Trešdiena 8.00-9.00
Ceturtdiena 8.00-9.00
Piektdiena 8.00-9.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Mācību grāmatas un mācību līdzekļi Liepnas vidusskolas skolēniem un pedagogiem nepieciešamo mācību grāmatu un darba burtnīcu izsniegšana uz tekošo mācību gadu, pēc apstiprināta mācību grāmatu saraksta.
2. Metodiskā literatūra Liepnas vidusskolas pedagogiem pieejamās metodiskās literatūras izsniegšana, t.sk. digitālo mācību līdzeķļu izsniegšana darbam ar skolēniem.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

86

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

92

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

61

Pārējie:

31

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

270

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

245

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

25

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1210

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

814

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1196
Audiovizuālie resursi 14
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1196

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

726

Izslēgto dokumentu kopskaits:

426

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9448

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 721 426 9437
Audiovizuālie resursi 5 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 543 426 1317

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

nav

Datubāžu kopskaits:

0