Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012490

Adrese:

"Liepnas pamatskola", Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64307074 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Sociālie tīkli facebook.com.
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilona Kazimirjonoka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900006509

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

30.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1216

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AP_1648

Akreditācijas datums:

10.05.2022

Akreditācijas termiņš:

09.05.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1964

Darbība:

Sekmēt ikviena skolēna un skolotāja iespējas pilnveidoties un kļūt par konkurētspējīgu, brīvu, atbildīgu personību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 9:00
Trešdiena 8:00 9:00
Ceturtdiena 8:00 9:00
Piektdiena 8:00 9:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Skola realizē: vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 1111), vispārējās pamatizglītības programmu (kods 2101 111), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 2101 5811), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2101 5611). Skolēnu pašpārvalde aktīvi iesaistās skolas darba uzlabošanā un ārpusstundu pasākumu organizēšanā. Savas spējas un talantus skolēni attīsta un izkopj, darbojoties daudzpusīgās interešu izglītības programmās. Sporta stundas, interešu izglītības nodarbības un sporta sacensības notiek multifunkcionālajā sporta zālē. Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
2. Bibliotēkas krājums Grāmatu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Alūksnes novads
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

86

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12