Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012490

Adrese:

"Liepnas pamatskola", Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64307074 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilona Kazimirjonoka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900006509

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

30.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1216

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1964

Darbība:

Sekmēt ikviena skolēna un skolotāja iespējas pilnveidoties un kļūt par konkurētspējīgu, brīvu, atbildīgu personību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 9:00 10:00
Ceturtdiena 7:45 9:45
Ceturtdiena 14:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību grāmatas un mācību līdzekļi Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas skolēniem un pedagogiem nepieciešamo mācību grāmatu un darba burtnīcu izsniegšana uz tekošo mācību gadu, pēc apstiprināta mācību grāmatu saraksta.
2. Metodiskā literatūra t.sk. digitālie materiāli Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas pedagogiem pieejamās metodiskās literatūras izsniegšana, t. sk. digitālo mācību līdzekļu izsniegšana darbam ar skolēniem.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

86

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

101

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

71

Pārējie:

30

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

515

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

228

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

287

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1310

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1003

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1296
Audiovizuālie resursi 14
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1035
Bērnu un jauniešu grāmatas 200

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

202

Izslēgto dokumentu kopskaits:

180

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

8720

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 202 180 8709
Audiovizuālie resursi 0 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 202 180 8709

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi: