Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012766

Adrese:

Aleksandrovas skola, Aleksandrova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., LV-5680

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65621023 @ 65621024

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4220900579

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2007

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.12.2007

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3869

Akreditācijas datums:

29.01.2020

Akreditācijas termiņš:

28.01.2026

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 16:45 18:00
Otrdiena 15:00 17:00
Trešdiena 12:20 17:00
Ceturtdiena 9:00 10:30
Ceturtdiena 15:45 16:20
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

15

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

114

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

74

Pārējie:

40

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

172

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

84

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

88

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1087

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

209

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1002
Seriālizdevumi 85
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 725
Bērnu grāmatas 113

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

221

Izslēgto dokumentu kopskaits:

589

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5171

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 221 589 5171
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 221 77 1976

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1