Aleksandrovas pamatskolas bibliotēka

Uzņēmums

ISIL kods:

LV-BIB-012766

Adrese:

"Aleksandrovas skola", Aleksandrova, Konstantinovas pag., Krāslavas nov., LV-5680

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65621024 26595027 @ 65621024
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Aleksandrovas pamatskola
Sociālie tīkli Facebook lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Skolas direktore Anita Malinovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4220900579

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2007

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.12.2007

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3869

Akreditācijas datums:

29.01.2020

Akreditācijas termiņš:

28.01.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1960

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 16:30 17:30
Otrdiena 09:00 10:00
Otrdiena 15:00 17:00
Trešdiena 15:45 18:00
Ceturtdiena 15:40 17:25
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

15

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

109

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

65

Pārējie:

44

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

270

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

186

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

84

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1612

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

205

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1504
Seriālizdevumi 108
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 736
Bērnu un jauniešu grāmatas 278

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

28

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5313

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 28 5313
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2 2025
Bērnu un jauniešu grāmatas 26

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1