Aleksandrovas pamatskolas bibliotēka

Uzņēmums

ISIL kods:

LV-BIB-012766

Adrese:

"Aleksandrovas skola", Aleksandrova, Konstantinovas pag., Krāslavas nov., LV-5680

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65621023 26595027 @ 65621024
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Aleksandrovas pamatskola
Sociālie tīkli Facebook lapa
Iestādes vietne Krāslavas novada pašvaldības mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Diāna Fiļimonova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4220900579

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2007

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.12.2007

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3869

Akreditācijas datums:

29.01.2020

Akreditācijas termiņš:

28.01.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1960

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:20 12:20
Pirmdiena 16:45 17:15
Otrdiena 16:00 17:00
Trešdiena 15:10 17:40
Ceturtdiena 15:50 16:50

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana. Grāmatu un citu bibliotēkas materiālu izmantošana.
2. Internets. Bezmaksas Wi-Fi izmantošana.
3. Uzziņas un konsultācijas. Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu sniegšana.
4. Ekskursijas. Ekskursijas palīdz bibliotēkas lietotājiem orientēties bibliotēkas krājumā, iepazīstina ar bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumu, rosina kļūt par bibliotēkas lietotāju u. c.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

15

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

95

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

60

Pārējie:

35

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

193

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 193
Pieaugušie 124
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 69

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1495

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

166

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1495
Grāmatas 1411
Seriālizdevumi 84
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 765
Bērnu un jauniešu grāmatas 188
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

30

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5337

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 30 5337
Grāmatas 30 5337
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 6 2031
Bērnu un jauniešu grāmatas 24

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1