Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012570

Adrese:

"Dzelmes 5", Raiskums, Raiskuma pag., Cēsu nov., LV-4146

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64107934
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lolita Žagare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000587972

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.12.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1094

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_102

Akreditācijas datums:

27.04.2021

Akreditācijas termiņš:

26.04.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2004

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 9:00 21:00
Ceturtdiena 9:00 20:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājumi Pieejami mācību grāmatu, mācību burtnīcu un vingrinājumu, metodiskās literatūras, uzziņu literatūras, nozaru literatūras, daiļliteratūras, nošizdevumu, periodisko izdevumu (avīžu, žurnālu), spēļu krājumi.
2 Lasītava Izmantojama individuāli un darbam grupās mācību uzdevumu, projektu izstrādei, sabiedrisko pienākumu veikšanai, interešu izzināšanai, dalībai bibliotēkas spēlēs un konkursos. Pēc pieprasījuma tiek veidotas nodarbības.
3 Internets Bibliotekāres datorā mācību un uzziņu informācijai, projektu nedēļas, skolas konkursu un pulciņu vajadzību izpildei.
4 Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs ar skolas sadaļu. Kopkatalogs izmantojams arī attālināti.
5 Datorizdruka Pēc pieprasījuma veic bibliotekāre no interneta mācību, uzziņu, dzīves mācības, projektu nedēļas, skolas konkursu un pulciņu vajadzību izpildei - vēlams bez attēliem un uz lietotāja papīra.
6 Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, informācijas atrašanu reģiona kopkatalogā, citās bibliotēkās un internetā, tematisku un faktogrāfiisku uzziņu izpilde.
7 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana kopkatalogā, kā arī pa tālruni skolā 64107934, 29489591, e-pastu bibliotēkā bibliot@raiskint.apollo.lv
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28