Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012570

Adrese:

"Dzelmes 5", Raiskums, Raiskuma pag., Cēsu nov., LV-4146

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64107934
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lolita Žagare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000587972

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.12.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1094

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_102

Akreditācijas datums:

27.04.2021

Akreditācijas termiņš:

26.04.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2004

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 13:00 19:00
Ceturtdiena 14:00 20:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājumi Pieejami mācību grāmatu, mācību burtnīcu un vingrinājumu, metodiskās literatūras, uzziņu literatūras, nozaru literatūras, daiļliteratūras, nošizdevumu, periodisko izdevumu (avīžu, žurnālu), spēļu krājumi.
2 Lasītava Izmantojama individuāli un darbam grupās mācību uzdevumu, projektu izstrādei, sabiedrisko pienākumu veikšanai, interešu izzināšanai, dalībai bibliotēkas spēlēs un konkursos. Pēc pieprasījuma tiek veidotas nodarbības.
3 Internets Bibliotekāres datorā mācību un uzziņu informācijai, projektu nedēļas, skolas konkursu un pulciņu vajadzību izpildei.
4 Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs ar skolas sadaļu. Kopkatalogs izmantojams arī attālināti.
5 Datorizdruka Pēc pieprasījuma veic bibliotekāre no interneta mācību, uzziņu, dzīves mācības, projektu nedēļas, skolas konkursu un pulciņu vajadzību izpildei - vēlams bez attēliem un uz lietotāja papīra.
6 Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, informācijas atrašanu reģiona kopkatalogā, citās bibliotēkās un internetā, tematisku un faktogrāfiisku uzziņu izpilde.
7 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana kopkatalogā, kā arī pa tālruni skolā 64107934, 29489591, e-pastu bibliotēkā bibliot@raiskint.apollo.lv
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

219

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

142

Pārējie:

77

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

286

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 286
Pieaugušie 170
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 116

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1006

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

302

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1006
Grāmatas 988
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 11
Attēlizdevumi 2
Pārējās krājuma vienības 2
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 0
Citi digitāli resursi 0
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 483
Bērnu un jauniešu grāmatas 173

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

94

Izslēgto dokumentu kopskaits:

71

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6245

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 94 71 6245
Grāmatas 88 42 6147
Audiovizuālie resursi 5
Kartogrāfiskie materiāli 6 29 40
Nošizdevumi 41
Attēlizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 71 63 3069
Bērnu un jauniešu grāmatas 25 6 1268

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1