Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012570

Adrese:

"Dzelmes 5", Raiskums, Raiskuma pag., Cēsu nov., LV-4146

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64107934
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lolita Žagare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000587972

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.12.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1094

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_102

Akreditācijas datums:

27.04.2021

Akreditācijas termiņš:

26.04.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2004

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 9:00 21:00
Ceturtdiena 9:00 20:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājumi Pieejami mācību grāmatu, mācību burtnīcu un vingrinājumu, metodiskās literatūras, uzziņu literatūras, nozaru literatūras, daiļliteratūras, nošizdevumu, periodisko izdevumu (avīžu, žurnālu), spēļu krājumi.
2 Lasītava Izmantojama individuāli un darbam grupās mācību uzdevumu, projektu izstrādei, sabiedrisko pienākumu veikšanai, interešu izzināšanai, dalībai bibliotēkas spēlēs un konkursos. Pēc pieprasījuma tiek veidotas nodarbības.
3 Internets Bibliotekāres datorā mācību un uzziņu informācijai, projektu nedēļas, skolas konkursu un pulciņu vajadzību izpildei.
4 Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs ar skolas sadaļu. Kopkatalogs izmantojams arī attālināti.
5 Datorizdruka Pēc pieprasījuma veic bibliotekāre no interneta mācību, uzziņu, dzīves mācības, projektu nedēļas, skolas konkursu un pulciņu vajadzību izpildei - vēlams bez attēliem un uz lietotāja papīra.
6 Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, informācijas atrašanu reģiona kopkatalogā, citās bibliotēkās un internetā, tematisku un faktogrāfiisku uzziņu izpilde.
7 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana kopkatalogā, kā arī pa tālruni skolā 64107934, 29489591, e-pastu bibliotēkā bibliot@raiskint.apollo.lv
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

374

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

159

Pārējie:

215

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

545

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

386

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

159

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1038

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1038

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1020
Kartogrāfiskie materiāli 11
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 514
Bērnu un jauniešu grāmatas 169

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

49

Izslēgto dokumentu kopskaits:

131

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6222

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 47 128 6101
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 2 63
Nošizdevumi 1 41
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 1 11
Elektroniskais krājums (summa) 1 4
Citi elektroniskie resursi 1 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 36 85 3061
Bērnu un jauniešu grāmatas 13 28 1226

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1