Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012716

Adrese:

Skolas iela 19, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28349143 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Strika

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

101390025

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.02.2002

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0042

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.09.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3994

Akreditācijas datums:

19.11.2020

Akreditācijas termiņš:

18.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:50 15:50
Otrdiena 13:50 15:50
Trešdiena 13:50 15:50
Ceturtdiena 12:50 15:50
Piektdiena 12:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana. Grāmatu un citu bibliotēkas materiālu izmantošana.
2. Internets. Bezmaksas Wi-Fi izmantošana.
3. Uzziņas un konsultācijas. Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu sniegšana.
4. Ievadekskursijas. Ievadekskursijas palīdz lietotājiem orientēties bibliotēkas krājumā, iepazīstina ar bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumu, rosina kļūt par bibliotēkas lietotāju u. c.
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana klātienē vai pa telefonu 28349143
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

67

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

251

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

207

Pārējie:

44

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

1234

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 872
Pieaugušie 216
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 656
Virtuālais apmeklējums 362
Datubāzu apmeklējums 362
Abonētās 362

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1799

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1799

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1799
Grāmatas 1799
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1799

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

487

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1893

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

12183

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 486 1893 12182
Grāmatas 486 1893 12182
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1 1
Datubāzes (skaits) 1 1
Abonētās 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 486 1893 12182

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1