Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012716

Adrese:

Skolas iela 19, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65266221 28349143 @ 65266221
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Strika

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

101390025

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.02.2002

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0042

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.09.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2994

Akreditācijas datums:

04.12.2014

Akreditācijas termiņš:

07.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:30 16:00
Otrdiena 13:30 16:00
Trešdiena 14:00 16:30
Ceturtdiena 14:00 16:30
Piektdiena 12:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana. Grāmatu un citu bibliotēkas materiālu izmantošana.
2. Internets. Bezmaksas Wi-Fi izmantošana.
3. Uzziņas un konsultācijas. Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu sniegšana.
4. Ievadekskursijas. Ievadekskursijas palīdz lietotājiem orientēties bibliotēkas krājumā, iepazīstina ar bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumu, rosina kļūt par bibliotēkas lietotāju u. c.
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana klātienē vai pa telefonu 28349143
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

67

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

233

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

204

Pārējie:

29

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

690

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

58

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

632

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2391

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2228

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2356
Audiovizuālie resursi 8
Pārējie dokumenti 27
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2116

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

830

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

12835

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 830 12820
Audiovizuālie resursi 14
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 798 12788

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1