Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012716

Adrese:

Skolas iela 19, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28349143 @
Informācija tīmekļvietnēs:

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

101390025

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.02.2002

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0042

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.09.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3994

Akreditācijas datums:

19.11.2020

Akreditācijas termiņš:

18.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:50 15:50
Otrdiena 13:50 15:50
Trešdiena 13:50 15:50
Ceturtdiena 12:50 15:50
Piektdiena 12:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana. Grāmatu un citu bibliotēkas materiālu izmantošana.
2. Internets. Bezmaksas Wi-Fi izmantošana.
3. Uzziņas un konsultācijas. Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu sniegšana.
4. Ievadekskursijas. Ievadekskursijas palīdz lietotājiem orientēties bibliotēkas krājumā, iepazīstina ar bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumu, rosina kļūt par bibliotēkas lietotāju u. c.
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana klātienē vai pa telefonu 28349143
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

67

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

251

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

220

Pārējie:

31

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

716

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

117

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

599

Virtuālais apmeklējums:

27

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1885

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1885

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1885
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1885

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

303

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

13355

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 303 13355
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 303 13355

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1