Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013323

Adrese:

Aizupes skola, Tušķi, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3003

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63083046 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aļona Nazarova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2018

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.01.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1981

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.01.2008

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Mūsu bibliotēkas galvenais mērķis: būt par neatņemamu mācību procesa un informācijas apguves sastāvdaļu, kas sekmētu skolēnu un skolotāju kompetences veidošanu!

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 14:00
Otrdiena 10:00 15:00
Ceturtdiena 8:00 15:00
Piektdiena 12:00 14:00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1932

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

39

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

353

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

270

Pārējie:

83

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

952

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

135

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

817

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1844

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1698

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1844
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1473

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

374

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

8887

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 8461 374 8835
Audiovizuālie resursi 37 37
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Nošizdevumi 9 9
Elektroniskie resursi 5 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3427 349 3776

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Tematiskie pasākumi:

5