Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013323

Adrese:

Aizupes skola, Tušķi, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3003

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63083046 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aļona Nazarova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2018

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.01.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1981

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.01.2008

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Mūsu bibliotēkas galvenais mērķis: būt par neatņemamu mācību procesa un informācijas apguves sastāvdaļu, kas sekmētu skolēnu un skolotāju kompetences veidošanu!

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 14:00
Otrdiena 8:00 14:00
Trešdiena 08:00 15:00
Ceturtdiena 11:00 14:00
Piektdiena 11:00 14:00
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

39

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

289

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

259

Pārējie:

30

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1916

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

189

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1727

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3652

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2509

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3652
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2210

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

500

Izslēgto dokumentu kopskaits:

245

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

8376

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 500 245 8341
Audiovizuālie resursi 35
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 358 264 3582

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 0
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1