Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013323

Adrese:

Aizupes skola, Tušķi, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3003

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63083046 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aļona Nazarova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2018

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.01.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1981

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.01.2008

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Mūsu bibliotēkas galvenais mērķis: būt par neatņemamu mācību procesa un informācijas apguves sastāvdaļu, kas sekmētu skolēnu un skolotāju kompetences veidošanu!

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 14:00
Otrdiena 13:20 15:30
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 13:00 14:00
Piektdiena 13:30 15:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1932

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

39

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

461

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

359

Pārējie:

102

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1129

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

147

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

982

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

475

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 475
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2065

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

475

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1563

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7799

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 475 1546 7764
Audiovizuālie resursi 2 35
Kartogrāfiskie materiāli 1 0
Nošizdevumi 9 0
Elektroniskie resursi 5 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 386 773 3389

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1