Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012830

Adrese:

Ziedu iela 7, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Aizputes vidusskola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0323

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

168

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

50

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

571

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

503

Pārējie:

68

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1296

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

194

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1102

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5095

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4844

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5095
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 4523
Bērnu un jauniešu grāmatas 572

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1155

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1984

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

35386

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1155 1984 35386
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1105 19055
Bērnu un jauniešu grāmatas 50 1984 16331

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1