Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012830

Adrese:

Ziedu iela 7, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26203558 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Aizputes vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Vīdnere, Dzintra Dovkante

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0323

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

11656

Akreditācijas datums:

21.03.2018

Akreditācijas termiņš:

20.03.2024

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 8:00 16:00
Ceturtdiena 8:00 16:00
Piektdiena 8:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas krājumu izmantošana Visiem bibliotēkas lietotājiem
2. Internets Skolēnu mācību procesa atbalstam
3. Laminēšana Skolēnu mācību procesa atbalstam
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Aizputes vidusskola
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

168

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

50

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

562

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

503

Pārējie:

59

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

1505

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1505
Pieaugušie 211
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1294

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6155

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5572

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 6155
Grāmatas 6155
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 5188
Bērnu un jauniešu grāmatas 967

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1035

Izslēgto dokumentu kopskaits:

9952

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

20570

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1035 9952 20570
Grāmatas 1035 9952 20570
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1002 9213 7371
Bērnu un jauniešu grāmatas 33 739 13199

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1