Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012810

Adrese:

"Skola", Rokasbirze, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 20371571 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne www.aizputespsk.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ērika Tiļuga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4112901031

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0327

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

03.12.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3254

Akreditācijas datums:

05.05.2016

Akreditācijas termiņš:

04.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1867

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:55 13:35
Pirmdiena 14:35 15:15
Otrdiena 13:45 14:25
Trešdiena 9:20 10:00
Piektdiena 10:10 10:50
Piektdiena 13:45 14:25

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Skolēnu mācību procesa atbalstam
2 Bibliotēkas krājumu izmantošana Visām reģistrētajām personām
3 Printēšana/kopēšana Visām reģistrētajām personām
4 DVD/CD Darbam uz vietas
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skola "Skola", Rokasbirze, Aizputes pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3456 Pašvaldības īpašums 1867.
Teritorijas kopējā platība (m2):

1773,5

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

41,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

63

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

40

Pārējie:

23

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1015

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

140

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

875

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1365

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1007

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1140
Seriālizdevumi 180
Audiovizuālie resursi 20
Nošizdevumi 5
Attēlizdevumi 20
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 699
Bērnu un jauniešu grāmatas 441

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 17
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 17

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

239

Izslēgto dokumentu kopskaits:

574

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5038

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 164 451 4428
Seriālizdevumi 72 120 528
Audiovizuālie resursi 30
Nošizdevumi 3 3 24
Attēlizdevumi 28
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 125 447 2650
Bērnu un jauniešu grāmatas 39 4 1778

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1