Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012810

Adrese:

"Skola", Rokasbirze, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 20371571 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne www.aizputespsk.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ērika Tiļuga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4112901031

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0327

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

03.12.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AJ_1261

Akreditācijas datums:

04.05.2022

Akreditācijas termiņš:

04.05.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1867

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:40 14:50
Otrdiena 13:40 14:50
Trešdiena 12:50 14:20
Ceturtdiena 13:40 14:50
Piektdiena 13:40 14:50

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Skolēnu mācību procesa atbalstam
2. Bibliotēkas krājumu izmantošana Visām reģistrētajām personām
3. Drukāšana, kopēšana Visām reģistrētajām personām
4. DVD / CD Darbam uz vietas
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skola "Skola", Rokasbirze, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456 Pašvaldības īpašums 1867.
Teritorijas kopējā platība (m2):

1773,5

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

41,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

82

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

60

Pārējie:

22

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

1575

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1575
Pieaugušie 138
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1437

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1364

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1164

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1364
Grāmatas 1110
Seriālizdevumi 195
Audiovizuālie resursi 28
Nošizdevumi 6
Attēlizdevumi 25
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 635
Bērnu un jauniešu grāmatas 475
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

216

Izslēgto dokumentu kopskaits:

126

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5249

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 216 126 5249
Grāmatas 168 0 4663
Seriālizdevumi 48 126 504
Audiovizuālie resursi 30
Nošizdevumi 24
Attēlizdevumi 28
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 161 2853
Bērnu un jauniešu grāmatas 7 1810

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1