Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012810

Adrese:

Skola, Rokasbirze, Aizputes pag., Aizputes nov., LV-3456

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 20371571 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne www.aizputespsk.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ērika Tiļuga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4112901031

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0327

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

03.12.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3254

Akreditācijas datums:

05.05.2016

Akreditācijas termiņš:

04.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1867

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 9:40
Trešdiena 9:00 9:40
Ceturtdiena 9:45 11:10
Piektdiena 11:30 12:45

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Skolēnu mācību procesa atbalstam
2 Bibliotēkas krājumu izmantošana Visām reģistrētajām personām
3 Printēšana, kopēšana Visām reģistrētajām personām
4 DVD, CD Darbam uz vietas
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skola Skola, Rokasbirze, Aizputes pagasts, LV-3456 Pašvaldības īpašums 1867.
Teritorijas kopējā platība (m2):

41,3

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

41,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

96

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

73

Pārējie:

23

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2100

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

150

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1950

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2480

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1825

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2129
Seriālizdevumi 310
Audiovizuālie resursi 25
Nošizdevumi 6
Attēlizdevumi 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1086
Bērnu grāmatas 1043

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

169

Izslēgto dokumentu kopskaits:

193

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

2789

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 60 109 2088
Seriālizdevumi 106 84 616
Audiovizuālie resursi 1 30
Nošizdevumi 2 21
Attēlizdevumi 34
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 515 351 2918
Bērnu grāmatas 46 92 2050

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1