Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012810

Adrese:

Skola, Rokasbirze, Aizputes pag., Aizputes nov., LV-3456

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 20371571 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Skolas mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ērika Tiļuga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4112901031

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0327

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

03.12.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3254

Akreditācijas datums:

05.05.2016

Akreditācijas termiņš:

04.05.2022

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:05 13:45
Pirmdiena 14:35 15:15
Trešdiena 13:05 15:05
Piektdiena 12:20 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Skolēnu mācību procesa atbalstam
2. Bibliotēkas krājumu izmantošana Visām reģistrētajām personām
3. Drukāšana, kopēšana Visām reģistrētajām personām
4. DVD, CD Darbam uz vietas
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1867

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

41,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

83

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

60

Pārējie:

23

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2275

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

164

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2111

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2518

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2243

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2146
Seriālizdevumi 333
Audiovizuālie resursi 22
Nošizdevumi 6
Attēlizdevumi 11
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1086
Bērnu grāmatas 1060

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

747

Izslēgto dokumentu kopskaits:

917

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5291

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 623 678 4644
Seriālizdevumi 122 236 594
Nošizdevumi 0 0 19
Attēlizdevumi 2 3 34
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 623 348 2754
Bērnu grāmatas 116 180 2096

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1