Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012810

Adrese:

"Skola", Rokasbirze, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 20371571 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne www.aizputespsk.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ērika Tiļuga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4112901031

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0327

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

03.12.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AJ_1261

Akreditācijas datums:

04.05.2022

Akreditācijas termiņš:

04.05.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1867

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 9:10
Pirmdiena 10:10 10:30
Pirmdiena 12:00 12:40
Otrdiena 14:30 15:10
Trešdiena 13:40 15:10
Ceturtdiena 12:00 13:30
Piektdiena 14:30 15:10

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Skolēnu mācību procesa atbalstam
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
2. Bibliotēkas krājumu izmantošana Visām reģistrētajām personām
3. Drukāšana/kopēšana Visām reģistrētajām personām
4. DVD/CD Darbam uz vietas
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.aizputespsk.lv
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skola "Skola", Rokasbirze, Aizputes pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3456 Pašvaldības īpašums 1867.
Teritorijas kopējā platība (m2):

1773,5

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

41,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

80

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

58

Pārējie:

22

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1400

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

140

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1260

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1364

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1021

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1128
Seriālizdevumi 193
Audiovizuālie resursi 15
Nošizdevumi 5
Attēlizdevumi 23
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 687
Bērnu un jauniešu grāmatas 441

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

299

Izslēgto dokumentu kopskaits:

178

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5159

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 233 166 4495
Seriālizdevumi 66 12 582
Audiovizuālie resursi 30
Nošizdevumi 24
Attēlizdevumi 28
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 192 150 2692
Bērnu un jauniešu grāmatas 41 16 1803

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1