Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013489

Adrese:

Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65121035 27874425 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne apvs.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valentīna Truksne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1858

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.04.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI8818

Akreditācijas datums:

02.10.2015

Akreditācijas termiņš:

01.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2011

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Ceturtdiena 08:30 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu izsniegšana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Jaunceltnes 21, Aizkraukle, LV-5101 Valsts īpašums 1980

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

169,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

351

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

221

Pārējie:

130

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

709

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

288

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

421

Virtuālais apmeklējums:

89

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2251

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1326

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2246
Seriālizdevumi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2145

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

10

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10661

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 10 10661

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda