Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013489

Adrese:

Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65121035 27874425 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valentīna Truksne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1858

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.04.2006

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4531002881

Akreditācijas datums:

02.10.2015

Akreditācijas termiņš:

01.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1978

Darbība:

1. Darbojas kā bibliotēkas krājuma krātuve, lasītava un informācijas centrs, tā ir aprīkota ar IT. 2. Nodrošina sadarbību ar Aizkraukles pilsētas bibliotēku, LNB, novadu skolu bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 12:30
Otrdiena 8:30 12:30
Trešdiena 8:30 12:30
Ceturtdiena 8:30 12:30
Piektdiena 8:30 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana un reģistrēšana. Darba laikā
2. Informācijas centra pakalpojumi Darba laikā
3. Materiālu pavairošana Darba laikā
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

8118,1

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

169,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

350

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

24

Pārējie:

326

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

990

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

780

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

210

Virtuālais apmeklējums:

32

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

120

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

18

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 116
Seriālizdevumi 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 59

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

10857

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 10785
Seriālizdevumi 72
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2145

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 17
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 16
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2019.gada beigās:

0