Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013489

Adrese:

Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65121035 27874425 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne APVS
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valentīna Truksne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009620223

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.04.2006

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1858

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI-180

Akreditācijas datums:

19.05.2021

Akreditācijas termiņš:

13.12.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1978

Sākums:

1978

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 14:00
Otrdiena 9:00 14:00
Trešdiena 9:00 14:00
Ceturtdiena 9:00 14:00
Piektdiena 9:00 14:00

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
APVS
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skola Jaunceltnes 21, Aizkraukle Valsts īpašums 1980
Teritorijas kopējā platība (m2):

8118,1

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

263,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

322

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

307

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

3823

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2622
Pieaugušie 1184
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1438
Virtuālais apmeklējums 1201
Digitālie pakalpojumi 1200
Bibliotēkas tīmekļa vietne 1200
Datubāzu apmeklējums 1
Abonētās 1

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10962

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

83

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 10962
Grāmatas 10956
Seriālizdevumi 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 222
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

15

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

10956

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 15 10956
Grāmatas 9 10950
Seriālizdevumi 6 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2253

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 17
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 16
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1