Aizkraukles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000094

Adrese:

Kalna iela 20, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
65128120 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Melne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0277

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

417B

Akreditācijas datums:

23.10.2020

Akreditācijas termiņš:

23.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Arhīva fonda "Izglītības ministrija" dokumentos- bibliotēkas lietā redzams, ka pirmā bibliotēka Aizkraukles pagasta nodibinātā 1923. g. pie Aizkraukles draudzes dziedāšanas biedrības. 1923.g. 29. februārī Aizkraukles draudzes dziedāšanas biedrības pilnvarotais Andrejs Bērziņš parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 506 grāmatas bibliotēkas dibināšanai. Bibliotēka atradusies Aizkraukles pagasta namā.

Darbība:

Aizkraukles pagasta bibliotēka - izglītojoša rakstura informācijas centrs. Aizkraukles novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība, kas realizē noteiktas bibliotekārā darba funkcijas, kuru izpildi finansē Aizkraukles novada pašvaldība. Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam iedzīvotājam, veicina sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta. Tās misija – padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus iedzīvotājiem, rosināt bērnos un jauniešos interesi par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00 Pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Otrdiena 08:00 17:00 Pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Trešdiena 08:00 17:00 Pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Piektdiena 08:00 15:00
Sestdiena Brīvdiena
Svētdiena Brīvdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Materiālu izsniegšanai lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
2 Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu u. c. izdevumu, tematisko datu mapju un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā.
3 Grāmatu un citu materiālu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma.
4 Bibliotēku datubāzes Informācijas avotu meklēšanas līdzekļu - elektroniskā kataloga, novadpētniecības datubāzes u. c. izmantošana.
5 Internets un citi datorpakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana
6 Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru.
7 Uzziņas Tematisku, bibliogrāfisku un fotogrāfisku uzziņu sniegšana.
8 Konsultēšana par elektronisko katalogu un datu bāzu izmantošanu Konsultēšana, informācijas meklēšana datu bāzēs Letonika, News un Elektroniskā kopkataloga izmantošana.
9 Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanas popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
10 Starpbibliotēku abonements Bibliotēka krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonentu (SBA) kārtā.
11 e- grāmata 3td e - grāmatu bibliotēka
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

115

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

231

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

91

Pārējie:

140

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

3414

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 3332
Pieaugušie 2181
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1151
Virtuālais apmeklējums 82
Digitālie pakalpojumi 75
Tiešsaistes kataloga izmantošana 75
Datubāzu apmeklējums 7
Abonētās 7

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6399

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

768

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 6392
Grāmatas 3806
Seriālizdevumi 2586
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 7
Datubāzes (skaits) 7
Abonētās 7
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 307

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 33
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 33

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

842

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1129

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

11308

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 842 1129 11308
Grāmatas 346 404 9959
Seriālizdevumi 496 725 1349
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 96 41 1810

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE