Aizkraukles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000094

Adrese:

Kalna iela 20, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
65128120 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Melne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900029713

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.09.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0277

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

417B

Akreditācijas datums:

23.10.2020

Akreditācijas termiņš:

23.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Arhīva fonda "Izglītības ministrija" dokumentos- bibliotēkas lietā redzams, ka pirmā bibliotēka Aizkraukles pagasta nodibinātā 1923. g. pie Aizkraukles draudzes dziedāšanas biedrības. 1923.g. 29. februārī Aizkraukles draudzes dziedāšanas biedrības pilnvarotais Andrejs Bērziņš parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 506 grāmatas bibliotēkas dibināšanai. Bibliotēka atradusies Aizkraukles pagasta namā.

Darbība:

Aizkraukles pagasta bibliotēka - izglītojoša rakstura informācijas centrs. Aizkraukles novada pašvaldības iestāde, kas realizē noteiktas bibliotekārā darba funkcijas, kuru izpildi finansē Aizkraukles novada pašvaldība. Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam iedzīvotājam, veicina sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta. Tās misija – padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus iedzīvotājiem, rosināt bērnos un jauniešos interesi par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm. No 2020.gada Aizkraukles pagasta bibliotēka ir Aizkraukles novada domes iestāde, līdz tam darbojās kā Aizkraukles pagasta struktūrvienība.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 18:00 Pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Otrdiena 8:00 17:00 Pārtraukums 12:15 līdz 13:00
Trešdiena 8:00 17:00 Pārtraukums 12:15 līdz 13:00
Ceturtdiena 8:00 17:00 Pārtraukums 12:15 līdz 13:00
Piektdiena 8:00 15:00 Pārtraukums 12:15 līdz 13:00
Sestdiena Brīvdiena
Svētdiena Brīvdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
2 Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu u.c. izdevumu, tematisko datu mapju un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā.
3 Grāmatu un citu materiālu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma.
4 Bibliotēku datubāzes Informācijas avotu meklēšanas līdzekļu - elektroniskā kataloga, novadpētniecības datubāzes u.c. izmantošana.
5 Internets un citi datorpakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana.
6 Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru.
7 Uzziņas Tematisku, bibliogrāfisku un fotogrāfisku uzziņu sniegšana.
8 Konsultēšana par elektronisko katalogu un datubāzu izmantošanu Konsultēšana, informācijas meklēšanā datu bāzēs Letonika, News un Elektroniskā kopkataloga izmantošana.
9 Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
10 Uzziņas Tematisku, bibliogrāfisku un fotogrāfisku uzziņu sniegšana.
11 Starpbibliotēku abonements Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonentu (SBA) kārtā.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

18476

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

315

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

68

Pārējie:

247

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2442

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1543

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

899

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2810

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

724

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2507
Seriālizdevumi 303
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 724

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

647

Izslēgto dokumentu kopskaits:

634

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

10410

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 408 171 9420
Seriālizdevumi 239 463 976
Audiovizuālie resursi 6
Pārējie dokumenti 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 123 1715

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2020.gada beigās:

0