Aizkraukles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000094

Adrese:

Kalna iela 20, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65128120 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Melne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90012295071

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.09.2019

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0277

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

417A

Akreditācijas datums:

28.08.2014

Akreditācijas termiņš:

28.08.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Arhīva fonda "Izglītības ministrija" dokumentos-bibliotēkas lietā redzams, ka pirmā bibliotēka Aizkraukles pagastā nodibināta 1923.g. pie Aizkraukles draudzes dziedāšanas biedrības. 1923.g. 29.februārī Aizkraukles draudzes dziedāšanas biedrības pilnvarotais Andrejs Bērziņš parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 506 grāmatas bibliotēkas dibināšanai. Bibliotēka atradusies Aizkraukles pagasta namā.

Darbība:

Bibliotēka ar kvalitatīva krājuma un informācijas tehnoloģiju palīdzību veicina vietējās sabiedrības pašizglītošanos, garīgo attīstību. Bibliotēka pagastā ir kultūras un informācijas centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no 12:15 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
2 Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu u.c. izdevumu, tematisko datu mapju un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā.
3 Grāmatu un citu materiālu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma.
4 Bibliotēku datubāzes Informācijas avotu meklēšanas līdzekļu - elektroniskā kataloga, novadpētniecības datubāzes u.c. izmantošana.
5 Internets un citi datorpakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana.
6 Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru.
7 Uzziņas Tematisku, bibliogrāfisku un fotogrāfisku uzziņu sniegšana.
8 Konsultēšana par elektronisko katalogu un datubāzu izmantošanu
9 Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
10 Uzziņas Tematisku, bibliogrāfisku un fotogrāfisku uzziņu sniegšana.
11 Starpbibliotēku abonements Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonentu (SBA) kārtā.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

18476

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

91

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

283

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

77

Pārējie:

206

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2570

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1772

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

798

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3303

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

577

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1997
Seriālizdevumi 1306
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 391

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

600

Izslēgto dokumentu kopskaits:

460

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

9319

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 569 444 9234
Seriālizdevumi 31 9 71
Audiovizuālie resursi 6
Pārējie dokumenti 7 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 161 14 1598

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2019.gada beigās:

0