Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012444

Adrese:

Lāčplēša iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65122772 @
Bibliotēkā 65122498 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Aizkraukles novada vidusskolas
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zane Sirmace- Liedskalniņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2069

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.12.2016

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2016

Sākums:

Aizkraukles novada vidusskolas bibliotēka izveidojās, apvienojoties Aizkraukles novada ģimnāzijai, Aizkraukles pilsētas sākumskolai un Aizkraukles 1.vidusskolai.

Darbība:

Aizkraukles novada vidusskolas bibliotēka darbojas 2 ēkās- Draudzības krastmalā 1A ir 1.-4.klašu skolēniem atbilstošs bibliotēkas piedāvājums, bet Lāčplēša ielā 21- 5.-12.klašu skolēniem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Aizkraukles novada vidusskolā, Lāčplēša ielā 21, Aizkraukle
Otrdiena 08:00 17:00 Aizkraukles novada vidusskolā, Lāčplēša ielā 21, Aizkraukle
Trešdiena 08:00 17:00 Aizkraukles novada vidusskolā, Lāčplēša ielā 21, Aizkraukle
Ceturtdiena 08:00 17:00 Aizkraukles novada vidusskolā, Lāčplēša ielā 21, Aizkraukle
Piektdiena 08:00 16:00 Aizkraukles novada vidusskolā, Lāčplēša ielā 21, Aizkraukle
Pirmdiena 08:45 15:00 Aizkraukles novada vidusskolā, Draudzības krastmalā 5, Aizkraukle. Pusdienlaiks 11:50- 12:20
Otrdiena 08:45 15:00 Aizkraukles novada vidusskolā, Draudzības krastmalā 5, Aizkraukle. Pusdienlaiks 11:50- 12:20
Trešdiena 08:45 15:00 Aizkraukles novada vidusskolā, Draudzības krastmalā 5, Aizkraukle. Pusdienlaiks 11:50- 12:20
Ceturtdiena 08:45 15:00 Aizkraukles novada vidusskolā, Draudzības krastmalā 5, Aizkraukle. Pusdienlaiks 11:50- 12:20
Piektdiena 08:45 13:45 Aizkraukles novada vidusskolā, Draudzības krastmalā 5, Aizkraukle

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. datorpakalpojumi Datori ar interneta pieslēgumu
2. WiFi Bezvadu interneta tīkls
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 melnbalts 1 puse - 0,05 eiro
2. Kopēšana A4 melnbalts abas puses - 0,08 eiro
3. Printēšana A4 melnbalts - 0,08 eiro
4. Printēšana A4 krāsains - 0,60 eiro
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aizkraukles novada vidusskola Draudzības krastmala 5, Aizkraukle, LV-5101 Pašvaldības īpašums 1962.
Aizkraukles novada vidusskola Rūpniecības iela 10, Aizkraukle, LV-5101 Pašvaldības īpašums 1987

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

246

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

42

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

914

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

658

Pārējie:

256

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

13512

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5633

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7879

Virtuālais apmeklējums:

632

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

19578

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

14546

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 18430
Seriālizdevumi 750
Audiovizuālie resursi 63
Kartogrāfiskie materiāli 176
Nošizdevumi 98
Attēlizdevumi 21
Pārējie dokumenti 27
Elektroniskie resursi 13
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 13226
Bērnu grāmatas 3970

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 31
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 31
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2546

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1311

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

62930

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2388 1224 61097
Seriālizdevumi 64 60 165
Audiovizuālie resursi 10 561
Kartogrāfiskie materiāli 483
Nošizdevumi 94 363
Attēlizdevumi 105
Pārējie dokumenti 49
Elektroniskie resursi 17 107
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1369 775 29414
Bērnu grāmatas 139 0 3652

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Pašu veidotās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

5

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

0