Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000608

Adrese:

Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu nov., LV-5305

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20244560 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu novada domes mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli facebook.com
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000065720

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0046

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.09.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

356B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950

Darbība:

Preiļu novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka piedāvā mūsdienīgu iespieddarbu krājumu un digitālos informācijas resursus, apmācības datorlietotājiem, tematiskas un izglītojošas izstādes un pasākumus. Darbības prioritāte ir novadpētniecības un vietējas nozīmes kultūras mantojuma popularizēšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:00
Otrdiena 08:00 15:00
Trešdiena 08:00 15:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Spodrības diena - mēneša pēdējā piektdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētas datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka internetā
2 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskajām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4 Termiņu pagarināšana Grāmatu un citu materiālu modošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 20244560. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana.
5 Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs Kopkatalogs nodrošina informācijas meklēšanu Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības datubāzē.
6 Starpbibliotēku abonents Iespieddarbus, kuri nav Aizkalnes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonentu (SBA).
7 Izziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas krājumu, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8 Attālinātie pakalpojumi Aizpildot pieteikuma formu tiešsaistē vietnē http://www.preilubiblioteka.lv/, tiek piešķirti autorizācijas dati, lai reģistrētos par 3td e-grāmatu bibliotēkas, datu bāzes Letonika.lv, Preiļu reģiona bibliotēku kopkataloga lietotāju
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšana - Melnbaltā A4 lapas viena puse
2 Kopēšana - Krāsaina A4 lapas viena puse
3 Teksta izdruka - Melnbalta A4 lapas viena puse
4 Teksta izdruka - Krāsaina A4 lapas viena puse
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

213,2

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

82

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6

Pārējie:

76

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

727

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

698

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

29

Virtuālais apmeklējums:

30

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1164

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

67

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 688
Seriālizdevumi 369
Pārējie dokumenti 107
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 72

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 21
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 13
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

532

Izslēgto dokumentu kopskaits:

399

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4271

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 226 305 3405
Seriālizdevumi 302 94 844
Audiovizuālie resursi 7
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 4 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 48 417

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1