Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000608

Adrese:

Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu nov., LV-5305

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20244560 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu novada domes mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli facebook.com
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Džeriņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000065720

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0046

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.09.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

356B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950

Darbība:

Aizkalnes bibliotēka ir Preiļu novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka piedāvā mūsdienīgu iespieddarbu krājumu un digitālos informācijas resursus, apmācības datorlietotājiem, tematiskas un izglītojošas izstādes un pasākumus. Darbības prioritāte ir novadpētniecības un vietējas nozīmes kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Spodrības/metodiskā diena - katra mēneša pēdējā piektdiena, kad bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētas datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka (News) internetā.
2 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskajām datu bāzēm un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4 Termiņu pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 20244560. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana.
5 Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs Kopkatalogs nodrošina informācijas meklēšanu Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības datubāzē.
6 Starpbibliotēku abonents Iespieddarbus, kuri nav Aizkalnes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonentu (SBA).
7 Izziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas krājumu, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
8 Attālinātie pakalpojumi Aizpildot pieteikuma formu tiešsaistē vietnē http://www.preilubiblioteka.lv/, vai bibliotēkā klātienē, tiek piešķirti autorizācijas dati, lai reģistrētos par 3td e-grāmatu bibliotēkas, datu bāzes Letonika.lv, Preiļu reģiona bibliotēku kopkataloga lietotāju.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšana - Melnbaltā A4 lapas viena puse
2 Kopēšana - Krāsaina A4 lapas viena puse
3 Teksta izdruka - Melnbalta A4 lapas viena puse
4 Teksta izdruka - Krāsaina A4 lapas viena puse
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aizkalnes pagasta pārvaldes ēka Raiņa i.5, Aizkalne Pašvaldības īpašums 1980
Teritorijas kopējā platība (m2):

64

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

81

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7

Pārējie:

74

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2833

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 857
Pieaugušie 802
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 55
Virtuālais apmeklējums 1976
Digitālie pakalpojumi 1847
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 1847
Datubāzu apmeklējums 129
Abonētās 129

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1579

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

74

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1030
Grāmatas 534
Seriālizdevumi 463
Pārējās krājuma vienības 33
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 549
Datubāzes (skaits) 549
Abonētās 549
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 96
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 17
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

428

Izslēgto dokumentu kopskaits:

871

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4029

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 428 871 4027
Grāmatas 125 178 3254
Seriālizdevumi 303 693 750
Audiovizuālie resursi 7
Nošizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 15
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 31 55 381

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1