Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000608

Adrese:

Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu nov., LV-5305

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20244560 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu novada domes mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli facebook.com
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Džeriņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000065720

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0046

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.09.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

356B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950

Darbība:

Aizkalnes bibliotēka ir Preiļu novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka piedāvā mūsdienīgu iespieddarbu krājumu un digitālos informācijas resursus, apmācības datorlietotājiem, tematiskas un izglītojošas izstādes un pasākumus. Darbības prioritāte ir novadpētniecības un vietējas nozīmes kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Spodrības/metodiskā diena - katra mēneša pēdējā piektdiena, kad bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētas datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka (News) internetā.
2 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskajām datu bāzēm un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4 Termiņu pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 20244560. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana.
5 Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs Kopkatalogs nodrošina informācijas meklēšanu Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības datubāzē.
6 Starpbibliotēku abonents Iespieddarbus, kuri nav Aizkalnes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonentu (SBA).
7 Izziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas krājumu, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
8 Attālinātie pakalpojumi Aizpildot pieteikuma formu tiešsaistē vietnē http://www.preilubiblioteka.lv/, vai bibliotēkā klātienē, tiek piešķirti autorizācijas dati, lai reģistrētos par 3td e-grāmatu bibliotēkas, datu bāzes Letonika.lv, Preiļu reģiona bibliotēku kopkataloga lietotāju.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšana - Melnbaltā A4 lapas viena puse
2 Kopēšana - Krāsaina A4 lapas viena puse
3 Teksta izdruka - Melnbalta A4 lapas viena puse
4 Teksta izdruka - Krāsaina A4 lapas viena puse
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aizkalnes pagasta pārvaldes ēka Raiņa i.5, Aizkalne Pašvaldības īpašums 1980
Teritorijas kopējā platība (m2):

64

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5