Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012939

Adrese:

Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65321373 20274860 @ 65321373
Bibliotēkā 26457516 26457516 @ 65321373
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Aglonas novada dome
Iestādes vietne Aglonas vidusskola
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valentīna Ondzule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4213900381

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1035

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2014

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2992

Akreditācijas datums:

05.12.2014

Akreditācijas termiņš:

04.01.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1961

Sākums:

Aglonas vidusskolas bibliotēka uzsāka darbību vienlaicīgi ar Aglonas vidusskolas darbības uzsākšanu.

Darbība:

Regulāri tiek papildināts bibliotēkas jaunieguvumu skaits. Ik mēnesi tiek rīkotas tematiskās izstādes, kā arī sadarbībā ar LNB tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar ceļojošajām izstādēm. Tiek rīkoti tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas, konkursi dažādām vecumu grupām. Darbojas informatīvais stends. Tiek praktizētas bibliotekāras stundas, apmeklētājiem ir iespēja spēlēt dažādas spēles, izmantot interneta pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

Apmeklētāju apkalpošana katru dienu līdz 15:30 Katra mēneša pēdējā piektdiena- metodiskā dien, spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Dators, internets Datora ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana.
2. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespejām, tematisku un faktografisku uzziņu izpilde. Darbs ar datu bāzēm.
3. Kopētājs, skeneris, printeris Kopētāja, skenera, printera bezmaksas pakalpojumi
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1960

Teritorijas kopējā platība (m2):

78

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

245

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

150

Pārējie:

95

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4240

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1126

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3114

Virtuālais apmeklējums:

124

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2995

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2903
Seriālizdevumi 72
Audiovizuālie resursi 20
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1494
Bērnu grāmatas 624

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2697

Izslēgto dokumentu kopskaits:

579

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9294

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2685 579 9148
Seriālizdevumi 12 95
Audiovizuālie resursi 51
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1919 579 5899
Bērnu grāmatas 162 625

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1