Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012939

Adrese:

Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65321373 26457516 @ 65321373
Bibliotēkā 26457516 26457516 @ 65321373
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Aglonas novada dome
Sociālie tīkli Aglonas vidusskola
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valentīna Ondzule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4213900381

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1035

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2014

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2992

Akreditācijas datums:

05.12.2014

Akreditācijas termiņš:

05.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1961

Darbība:

Regulāri tiek papildināts bibliotēkas jaunieguvumu skaits. Ik mēnesi tiek rīkotas tematiskās izstādes. Tiek rīkoti tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas, konkursi, bibliotekārās stundas. Darbojas informatīvais stends. Ir pieejami datori, ir iespēja izmantot internetu, skatīties televizoru. Notiek nodarbības informācijpratībā un medijpratībā. Tiek organizēti lasītveicināšnas pasākumi, regulāri piedalamies BJVŽ. Tiek organizēta makulatūras vākšanas akcija. Ir iespēja lasītavā spēlēt dažādas spēles. Dalība projektos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

Apmeklētāju apkalpošana katru dienu līdz 15:30 Katra mēneša pēdējā piektdiena- metodiskā diena, Spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dators, internets Datora ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana
2. Uzziņas, konsultācijas konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisku un faktografisku uzziņu izpilde. Darbs ar datu bāzēm. Konsultācijas darbā ar datoru, internetu.
3. Kopētājs, skeneris, printeris Kopētāja, skenera, printera pakalpojumi.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

78

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

269

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

147

Pārējie:

122

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2846

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

593

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2253

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3189

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2782

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3189
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1780
Bērnu grāmatas 527

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

310

Izslēgto dokumentu kopskaits:

736

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

7591

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 310 732 7495
Seriālizdevumi 95
Audiovizuālie resursi 4
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 148 1493 3999
Bērnu grāmatas 87 803

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1