Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012939

Adrese:

Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65321373 26457516 @ 65321373
Bibliotēkā 26457516 26457516 @ 65321373
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu novada dome
Sociālie tīkli Aglonas vidusskola
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valentīna Ondzule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4213900381

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1035

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2014

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4083

Akreditācijas datums:

09.02.2021

Akreditācijas termiņš:

08.02.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1961

Sākums:

Bibliotēka sāka darboties kopā ar Aglonas vidusskolas darbības uzsākšanu.

Darbība:

Regulāri tiek papildināts bibliotēkas jaunieguvumu skaits. Ik mēnesi tiek rīkotas tematiskās izstādes, bibliotekārās stundas. Tiek rīkoti tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas, konkursi. Darbojas informatīvais stends. Ir pieejami datori, ir iespēja izmantot internetu, kopēt, skenēt materiālus. Notiek nodarbības informācijpratībā un medijpratībā. Tiek organizēti lasītveicināšanas pasākumi. Aktīva dalība projektu īstenošanā. Ir pieejami periodiskie izdevumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 16:15
Otrdiena 08:15 16:15
Trešdiena 08:15 16:15
Ceturtdiena 08:30 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dators, internets Datora ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana
2. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisku un faktografisku uzziņu izpilde. Darbs ar datu bāzēm. Konsultācijas darbā ar datoru, internetu.
3. Kopētājs, skeneris, printeris Kopētāja, skenera, printera pakalpojumi.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

78

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

252

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

162

Pārējie:

90

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2750

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

924

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1826

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4417

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2743

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4417
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2284

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

832

Izslēgto dokumentu kopskaits:

572

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

8430

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 832 572 8334
Seriālizdevumi 95
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 468 515 4278

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1