Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012939

Adrese:

Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65321373 20274860 @ 65321373
Bibliotēkā 26457516 26457516 @ 65321373
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Aglonas novada dome
Sociālie tīkli Aglonas vidusskola
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valentīna Ondzule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4213900381

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1035

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2014

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2992

Akreditācijas datums:

05.12.2014

Akreditācijas termiņš:

05.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1961

Sākums:

Aglonas vidusskolas bibliotēka uzsāka darbību vienlaicīgi ar Aglonas vidusskolas darbības uzsākšanu.

Darbība:

Regulāri tiek papildināts bibliotēkas jaunieguvumu skaits. Ik mēnesi tiek rīkotas tematiskās izstādes. Tiek rīkoti tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas, konkursi dažādām vecumu grupām. Darbojas informatīvais stends. Tiek praktizētas bibliotekāras stundas, apmeklētājiem ir iespēja spēlēt dažādas spēles, izmantot interneta pakalpojumus. Notiek nodarbības medijpratībā. Dalība lasītveicināšanas programmās /BJVŽ, Nacionālais skaļās lasīšanas konkurss, Ziemeļvalstu nedēļa/. Tiek organizēta akcija "Lasi savam priekam". Dalība projektos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

Apmeklētāju apkalpošana katru dienu līdz 15:30 Katra mēneša pēdējā piektdiena- metodiskā diena, Spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dators, internets Datora ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana.
2. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisku un faktografisku uzziņu izpilde. Darbs ar datu bāzēm. Konsultācijas darbam ar datoru , internetu.
3. Kopētājs, skeneris, printeris Kopētāja, skenera, printera bezmaksas pakalpojumi.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

78

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

230

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

160

Pārējie:

70

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4319

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1250

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3069

Virtuālais apmeklējums:

133

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3412

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3011

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3304
Seriālizdevumi 97
Audiovizuālie resursi 11
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1769
Bērnu grāmatas 586

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

326

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1603

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8017

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 325 1556 7917
Seriālizdevumi 95
Audiovizuālie resursi 47 4
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 144 699 5344
Bērnu grāmatas 91 716

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1