Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012939

Adrese:

Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65321373 26457516 @ 65321373
Bibliotēkā 26457516 26457516 @ 65321373
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu novada dome
Sociālie tīkli Aglonas vidusskola
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valentīna Ondzule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4213900381

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1035

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2014

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4083

Akreditācijas datums:

09.02.2021

Akreditācijas termiņš:

08.02.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1961

Sākums:

Bibliotēka sāka darboties kopā ar Aglonas vidusskolas darbības uzsākšanu.

Darbība:

Bibliotēkā ir gan mācību grāmatu, gan daiļliteratūras krājums, spēļu bibliotēka. Regulāri tiek papildināts bibliotēkas jaunieguvumu skaits. Ik mēnesi tiek rīkotas tematiskās izstādes, bibliotekārās stundas. Tiek rīkoti tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas, konkursi. Darbojas informatīvais stends. Lasītavā ir aprīkota datortelpa, ir iespēja izmantot internetu, kopēt, skenēt materiālus. Notiek nodarbības informācijpratībā un medijpratībā. Tiek organizēti lasītveicināšanas pasākumi. Aktīva dalība projektu īstenošanā. Ir pieejami periodiskie izdevumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 16:15
Otrdiena 08:15 16:15
Trešdiena 08:15 16:15
Ceturtdiena 08:15 16:15

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori, internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana
2. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisku un faktografisku uzziņu izpilde. Darbs ar datu bāzēm. Konsultācijas darbā ar datoru, internetu.
3. Kopētājs, skeneris, printeris Kopētāja, skenera, printera pakalpojumi.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

248

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

173

Pārējie:

75

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2905

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2905
Pieaugušie 706
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 2199

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4369

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2655

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 4369
Grāmatas 4369
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2238
Bērnu un jauniešu grāmatas 1517
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

622

Izslēgto dokumentu kopskaits:

351

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

8701

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 622 351 8701
Grāmatas 622 351 8605
Seriālizdevumi 95
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 0
Datubāzes (skaits) 0
Abonētās 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 327 142 4463

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 24
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 22
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1