Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000616

Adrese:

Daugavpils iela 38, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65324366 26331897 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Sociālie tīkli draugiem.lv
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzintra Savitska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000066336

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0168

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.01.2022

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Sociālās aprūpes centrs "Aglona" "Salenieki", Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Aglonas katoļu ģimnāzija A.Broka iela 6, Aglona, Preiļu novads, LV-5304

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

350B

Akreditācijas datums:

22.09.2019

Akreditācijas termiņš:

22.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945.gads

Darbība:

Preiļu novada Aglonas bibliotēka ir Aglonas pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kartībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēkas funkciju veikšana tiek finansēta no Preiļu novada domes līdzekļiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena, lasītāji netiek apkalpoti

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.Letonikas izmantošana attālināti, saņemot bibliotēkas izsniegto paroli.
3 Bibliotēkas virtuālais katalogs. Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs (Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas bibliotēkas) -http://preili.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx .
4 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Aglonas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65324366, e-pastu aglonas.biblioteka@preili.lv.
7 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstiem un bibliogrāfiskajām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
8 3td e-grāmatu bibliotēka Pakalpojums pieejams reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem.
9 Autorizēto datu saņemšana Lietotājs saņem autorizācijas datus, lai piekļūtu elektroniskajam katalogam attālināti. Elektroniska grāmatu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Teksta lāzerizdruka Melnbalta - 0.10 EUR ar PVN
2 Attēla lāzerizdruka Melnbalta - 0.20 EUR ar PVN
3 Teksta lāzerizdruka Krāsaina - 0.30 EUR ar PVN
4 Attēla lāzerizdruka Krāsaina - 0.60 EUR ar PVN
5 Skenēšana Sākot ar sesto lapu- 0.10 EUR ar PVN
7 Brošēšana Ar spirāli - 0.80 ar PVN
8 Dokumentu laminēšana A4 lapa - 0.50 EUR ar PVN
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

280

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

224

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25