Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013081

Adrese:

Lavīzes iela 2A, Rīga, LV-1002

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67612468 @ 67619028
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Skolas bibliotekāre Alda Rubene

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

3819900703

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.04.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1971

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.12.2007

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3418

Akreditācijas datums:

02.05.2017

Akreditācijas termiņš:

04.05.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

1991.g.

Darbība:

Sniedz iespēju izglītojamajiem apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas mūžizglītības tālākattīstībā, intelektuālās konkurences nodrošināšanā Latvijas un Eiropas izglītības telpā. Pamatizglītības un vidējās izglītības standartu un programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un elektronisko dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un uzglabāšana. Bibliotekāro un informacionālo pakalpojumu sniegšana. Lasīšanas un izglītības veicināšanas pasākumu organizēšana un atbalstīšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2 Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, mācību grāmatu, preses izdevumu izmantošana uz vietas lasītavā
3 Grāmatu un citu materiālu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma
4 Internets un citi datorpakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana
5 Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

118

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

914

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

827

Pārējie:

87

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

36184

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1587

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34597

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

67716

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

62593

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 65841
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 1873
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 50362

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2547

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

24021

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2545 24021
Elektroniskais krājums (summa) 2 2
Citi elektroniskie resursi 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1811 15115

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

1