Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013081

Adrese:

Lavīzes iela 2A, Rīga, LV-1002

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67612468 @ 67619028
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Alda Rubene

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

3819900703

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.04.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1971

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.12.2007

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3418

Akreditācijas datums:

02.05.2017

Akreditācijas termiņš:

04.05.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

1991.g.

Darbība:

Sniedz iespēju izglītojamajiem apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas mūžizglītības tālākattīstībā, intelektuālās konkurences nodrošināšanā Latvijas un Eiropas izglītības telpā. Pamatizglītības un vidējās izglītības standartu un programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un elektronisko dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un uzglabāšana. Bibliotekāro un informacionālo pakalpojumu sniegšana. Lasīšanas un izglītības veicināšanas pasākumu organizēšana un atbalstīšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2 Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, mācību grāmatu, preses izdevumu izmantošana uz vietas lasītavā
3 Grāmatu un citu materiālu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma
4 Internets un citi datorpakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana
5 Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1930

Teritorijas kopējā platība (m2):

852

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

118

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

908

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

826

Pārējie:

82

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

33752

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1633

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

32119

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

60575

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

58034

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 56097
Seriālizdevumi 2286
Pārējie dokumenti 1541
Elektroniskie resursi 651
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 49755

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3406

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1838

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

24254

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1705 137 24254
Seriālizdevumi 160 160
Pārējie dokumenti 1541 1541
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1084 15282
Bērnu grāmatas 9

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda