Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013081

Adrese:

Lavīzes iela 2A, Rīga, LV-1002

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67612468 @ 67619028
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Skolas bibliotekāre Alda Rubene

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

3819900703

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.04.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1971

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.12.2007

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_2742

Akreditācijas datums:

17.04.2023

Akreditācijas termiņš:

16.04.2029

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

1991.g.

Darbība:

Sniedz iespēju izglītojamajiem apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas mūžizglītības tālākattīstībā, intelektuālās konkurences nodrošināšanā Latvijas un Eiropas izglītības telpā. Pamatizglītības un vidējās izglītības standartu un programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un elektronisko dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un uzglabāšana. Bibliotekāro un informacionālo pakalpojumu sniegšana. Lasīšanas un izglītības veicināšanas pasākumu organizēšana un atbalstīšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2 Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, mācību grāmatu, preses izdevumu izmantošana uz vietas lasītavā
3 Grāmatu un citu materiālu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma
4 Internets un citi datorpakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana
5 Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

118

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

908

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

817

Pārējie:

91

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

176913

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 46526
Pieaugušie 1692
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 44834
Virtuālais apmeklējums 130387
Digitālie pakalpojumi 91342
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 91342
Datubāzu apmeklējums 39045
Abonētās 39045

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

919481

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

70251

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 79413
Grāmatas 77499
Pārējās krājuma vienības 1914
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 840068
Citi digitāli resursi 580315
Datubāzes (skaits) 259753
Abonētās 259753
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 61142

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1248

Izslēgto dokumentu kopskaits:

887

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

24382

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1242 881 24382
Grāmatas 1242 881 24382
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 6 6
Citi digitāli resursi 3 3
Datubāzes (skaits) 3 3
Abonētās 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 885 801 15199

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

1