Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013090

Adrese:

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67709331 26086282 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Ādažu vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olga Sasina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4313901280

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1844

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.01.2006

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2976

Akreditācijas datums:

05.11.2014

Akreditācijas termiņš:

04.11.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1986

Sākums:

1986

Darbība:

Nodrošināt bibliotēkas informacionālo resursu pieejamību ikvienam bibliotēkas apmeklētājam, sniegt atbalstu kvalitatīvas izglītības procesā, nodrošināt bibliotēkas lietotāju un potenciālo lietotāju ar nepieciešamo informāciju, un piedāvāt saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Skolas bibliotēka palīdz skolēniem attīstīt individuālās potences, kas nepieciešamas mūžizglītības procesā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:00
Otrdiena 08:00 15:00
Trešdiena 08:00 15:00
Ceturtdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonements Iespieddarbu izsniegšana un saņemšana
2. Ekskursijas Pirmklasnieku iepazīšana ar bibliotēku
3. Konsultācijas Kvalificēta palīdzība skolotājiem un skolēniem informācijas meklēšanā
4. Informācijas dienas "Kur mācīties tālāk?" u.c
5. Lasitāva Pasākumu organizēšana
6. Izziņas Individuālas tematiskās, faktogrāfiskās un bibliogrāfiskās izziņas
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

45

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

2

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

1441

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1361

Pārējie:

80

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

12950

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

350

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12600

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9237

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8488

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8833
Audiovizuālie resursi 100
Pārējie dokumenti 15
Elektroniskie resursi 289
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 8568
Bērnu grāmatas 21

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3172

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3886

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

9250

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 9555 3143 3865 8833
Audiovizuālie resursi 86 27 113
Pārējie dokumenti 14 1 15
Elektroniskie resursi 309 1 21 289
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 9397 3057 3865 8589

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2017.gada beigās:

0

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

6