Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000692

Adrese:

Gaujas iela 27B, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67996266 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ādažu novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook - Ādažu bibliotēka
Sociālie tīkli Twitter - Ādažu bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Mirdza Dzirniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

Nr.90000048472

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1612

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

702A

Akreditācijas datums:

02.11.2016

Akreditācijas termiņš:

02.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Rīgas apriņķa IK sēžu protokolos (1946.g.05. augusta Lēmuma Nr.420) ir ziņas par bibliotēkas darbības atjaunošanu 1946. gadā. Pirmie ieraksti fonda grāmatās sākas ar 1950. gadu, telpas bibliotēkai atradās Ādažu pagasta mājas otrajā stāvā. 1993. gadā bibliotēka tika izvietota vidusskolas telpās apvienojot skolas un pagasta daiļliteratūras fondus. No 2015.gada jūnija tā atrodas jaunās, funkcionāli pielāgotās telpās, kuras pašvaldība bibliotēkas vajadzībām nomā no privātīpašnieka SIA “RIAS”. Ādažu novada dome noslēdz papildus vienošanos 13.04.2015. nekustamā īpašuma nomas līgumam starp domi un Uzņēmumu par līguma termiņa pagarināšanu par 10 (desmit) gadiem, t.i., līdz 2028.gada 30.aprīlim

Darbība:

Bibliotēka veic pasaules kultūras mantojuma — iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu — uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu ,kā arī bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamību un izmantošanas nodrošināšanu un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu. Bibliotēka ar drukāto un elektronisko mediju starpniecību informē sabiedrību un lasītājus par iestādē notiekošo, tās pasākumiem, izstādēm, grāmatu jaunumiem utt. Informācija par Ādažu bibliotēkas darbību ir pieejama Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv, www.biblioteka.lv

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 18:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 12:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00
Sestdiena 10:00 14:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1969

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

261

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1581

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

891

Pārējie:

690

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

19249

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

10867

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8382

Virtuālais apmeklējums:

2590

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

28595

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5358

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 19745
Seriālizdevumi 8467
Audiovizuālie resursi 13
Kartogrāfiskie materiāli 4
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 365
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 54
Bērnu grāmatas 6852

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 234
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 158
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 76

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2343

Izslēgto dokumentu kopskaits:

476

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

19539

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1520 76 16302
Seriālizdevumi 823 400 3181
Audiovizuālie resursi 39
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 3
Pārējie dokumenti 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 8 46
Bērnu grāmatas 400 30 3010

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda