Informācija

Nozare:

Amatu prasmes >> Amati >> kokamatniecība, būvniecība

Adrese:

"Čiekuru kalte", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733

Apraksts:

1895. gadā netālu no Vijciema – Mežmuižā, sāka darbu čiekuru kalte, kura darbojās bez pārtraukumiem līdz 20.gadsimta 70-to gadu vidum, kad tā tika apstādināta. Šajā laikā Latvijā uzcēla vairākas lielas čiekurkaltes, kuras darbināja elektrība, kas tika uzskatīta par lētu enerģijas avotu. Pateicoties mežinieku, īpaši ilggadēja Zīles mežniecības mežziņa Miķeļa Pētersona pūlēm, visas iekārtas tika saglabātas. Pašreiz Vijciema čiekurkalti apsaimnieko valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži", veiksmīgi apvienojot čiekurkaltes pamatdarbību (ik gadus šeit pārstrādā apmēram 200 hektolitrus priežu un egļu čiekuru) ar vēsturisko vērtību saglabāšanu, jo Vijciema čiekurkalte darbojās arī kā muzejs. Vijciema čiekurkalte piedāvā: ekskursijas grupām un individuāliem apmeklētājiem; čiekuru apstrādes cikla demonstrāciju; informāciju par vēsturisko Mežmuižas kompleksu; čiekuru apstrādi meža īpašniekiem.

Tālrunis:

26478620