Audēju kopa "Mozaīka"

Informācija

Nozare:

Amatu prasmes >> Amati >> apģērbi, tekstilijas

Adrese:

Liepu iela 19, Mērdzene, Mērdzenes pag., Ludzas nov., LV-5726

Apraksts:

Audēju kopā "Mozaīka" ir izveidota 2004.gadā. Regīna Savicka, Emīlija Lipska un Aleksandrina Puļča- trīs uzņēmīgas sievietes no Mērdzenes pagasta, dibināja audēju kopu "Mozaīka", kuras mērķis ir saglabāt aušanas tradīcijas un prasmes, apmācīt un piesaistīt jaunus biedrus un interesentus. Šobrīd kopā darbojas 5 vietējās Mērdzenes pagasta audējas, sava amata meistares, kuras ne tikai piedāvā savus darbus iegādāties, bet arī apmāca interesentus audēju amatā. Apskatei tiek piedāvātas divas darbojošās stelles, uz kurām strādā trīs audējas, ratiņš un citi senie instrumenti. Audēju kopa cieši sadarbojas ar Ludzas amatniecības centru, tajā ir apskatāmi un iegādājami viņu darbi. Audējas piedalās gadatirgos un izstādēs ne tikai Latgalē, bet savus darbus ved uz iestādēm kaimiņvalstīs. Pēc pasūtījuma audējas meistaro grīdas celiņus, paklājus, segas, somas un deķus. Lūgums apmeklējumu pieteikt.

Tālrunis:

29322748
28619159

E-pasts:

@